Vi trenger flere aktive skogeiere

Mellom 20 og 30 prosent av skogeierne utnytter ikke skogen sin i det hele tatt. - Det står penger på rot, og det skulle man tro folk var interessert i, sier styrelederen i Norges Skogeierforbund Olav Veum.


 

Bilde: Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum. (Foto: Hanne R. Arntsen)

Tekst&foto: Hanne R. Arntsen, NSF.

‐ Det tyder på at folk har for liten kunnskap om mulighetene i skogen. Det er en stor utfordring at skogen betyr lite for folks hverdag, sier Olav A. Veum til avisen Nationen.

Uttalelsen er gitt i forbindelse med et stort oppslag om at en fjerdedel av norske skogeiere er inaktive. 

‐ Om du eier mye eller lite skog er i utgangspunktet underordnet. Det viktigste er at du bryr deg nok til å skjøtte skogen din, sier Veum.

Verdien av familieskogbruket

Han sier videre at det er en langsiktighet i skognæringen som man ikke finner i andre næringer.

‐ Skogen blir forvaltet i et 50 – 100 års perspektiv, og det krever en eier som ikke bare er opptatt av egne interesser. De investeringene som gjøres i skogen, kommer en helt annen generasjon til gode. Det er neste generasjon som høster din innsats, sier Veum til avisen.

‐ Det ligger også følelser i det. Det blir som med forvaltningen av et gårdsbruk. Du vil overlate skogeiendommen i bedre stand enn du fikk den fordi det er dine egne som tar over.

I fjor plantet norske skogeiere 36 millioner trær som neste generasjon får glede av, og det er mer enn tre ganger så mye skog i Norge nå som for 100 år siden.

‐ Det tyder på at modellen vår er ganske god, men den er ikke prefekt, sier Veum.

Prisen er viktig

Norges Skogeierforbund tror ikke større enheter alene vil få flere til å utnytte skogen sin.

 I Norge er mye av skogen bratt og vanskelig tilgjengelig, og derfor er tømmerprisen den viktigste faktoren for å øke hogsten. Hvis man får bedre betalt for tømmerstokken, lønner det seg plutselig å hogge på steder som ikke var lønnsomme tidligere, sier Veum til Nationen.

Skogens rolle i klimasammenheng

Han håper nå at enda flere skogeiere blir bevisste på hvilken fantastisk, fornybar ressurs det er de forvalter.

‐ Skog kan brukes til å lage mange produkter som i dag lages av olje. For eksempel biodrivstoff, plast og klær. Tre kan også erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres. For eksempel stål og betong.

‐ Norge må redusere sin avhengighet av oljen, og skogen representerer gode muligheter for grønn verdiskaping, sier Veum.