Vi teller ned til Tømmer & Marked 2019

Tidligere statsminister i Sverige og skogeier Göran Persson er hovedinnleder på Viken Skogs konferanse Tømmer & Marked 14. februar på Sundvolden. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer og vil sette fokus på grønn verdiskaping. Her vil også den nye eieren i Norske Skog investeringsdirektør John Chiang i Oceanwood fortelle om planene med Norske Skog. 500 deltakere er allerede påmeldt, over 60% skogeiere og hele 8 nasjoner er representert.


Siste frist for påmelding til årets skoghappening Tømmer & Marked 2019 er førstkommende søndag.

 

Les alt om konferansen her: Tømmer & Marked 2019

Dato: 14. februar 2019

Hvor: Sundvolden Hotel

Klokkeslett: 09:30-16:30 (Innsjekk fra kl 08:30. NB! Konferansen starter sharp kl 09:30)

PÅMELDING

-Vi i Viken lover en konferanse med entusiasme og trøkk, sier markedsleder i Viken Skog Helene Nygaardsvik Ruud som gir deg TRE gode grunner til å delta:

1. Konferansen setter verdikjeden skog på dagsorden: Hvordan kan vi sammen utvikle en verdikjede i verdensklasse. 2. Møt aktører fra hele verdikjeden, pr. i dag 500 påmeldte, over 60% skogeiere. 3. Tolv toppede innlegg

Globalt er det stort fokus på spørsmål knyttet til klima, bærekraft og miljø. FNs klimapanel har uttalt at det ikke er mulig å nå globale og nasjonale klimamål uten å hogge mer skog, plante mer skog og bruke skogens råstoff til å erstatte energi og materialer basert på fossile råstoff. De land og selskap som er i front i bioøkonomien bygger kompetanse og markedsposisjoner som vil legge grunnlag for fremtidig verdiskaping og velferd.

 

-Optimisme i skognæringen

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen ønsker velkommen til en nytenkende og entusiastisk konferanse som skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forstå­else for verdikjeden skog.

 

-Tømmer & Marked skal være en arena for nytenkning og relasjonsbygging i skognæringen og bringe entusiasme og energi inn i hverdagen. I løpet av fire år har konferansen blitt en av Skandinavias største skogkonferanser. I år kommer det deltakere fra USA, Tyskland, Belgia, Estland, Latvia, Danmark, Sverige og Norge. Konferansen setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for, og ikke minst utvikle en verdikjede i verdensklasse. I tillegg til et høyt faglig nivå er det viktig for oss som ar­rangør å få frem optimismen i skognæringen gjennom å kunne presentere innovasjoner og nye bruksområder for tømmerstokken, sier Kristiansen.

 

Skognæringen en strategisk viktig næring for Norge

Stortinget har definert skog- og trenæringen som en strategisk viktig næring for Norge.

-Storsamfunnet må gå fra ord til handling der politikerne og myndighetene satser på skogen og tilrettelegger med gode rammebetingelser for at tømmerstokken kan bli en viktig bidragsyter i den globale omstillingen til et klimanøytralt samfunn. Dette vil også bidra til økt verdiskaping og sysselsetning i distrikts-Norge, sier Kristiansen.

 

Dato: 14. februar 2019

Hvor: Sundvolden Hotel

Klokkeslett: 09:30-16:30 (Innsjekk fra kl 08:30. NB! Konferansen starter sharp kl 09:30)