Vi i Viken

Å utvikle et langsiktig, lønnsomt og aktivt skogbruk er Viken Skogs oppdrag i den norske skognæringen - hver dag, hele året og hvert år. 2018 er et godt eksempel på det. I år setter vi kontraheringsrekord med nesten 2,7 millioner kubikk tømmer og vi har plantet hele 7,8 millioner planter.


 Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen har tatt et tilbakeblikk på året som har gått:

Vi i Viken!

Masse energi og en tydelig retning bidrar til progresjon i arbeidet mot en verdikjede i verdensklasse, som kjennesteges av en tømmerstokk som skaper verdier og trygger arbeidsplasser i distriktene. Dette i et stadig mer konkurranseintensivt og komplekst tømmermarked. Men målet om en forutsigbar, fleksibel og effektiv verdikjede er innen rekkevidde. Samtidig som skogeierne må passe på å etterleve miljøstandardene, da sikrer vi skogens posisjon som en av løsningene på de globale utfordringene innen bærekraft og klima.

En av Viken Skogs målsettinger er å gi skogeierne en enklere hverdag gjennom et bedre tilpasset tjenestetilbud og medarbeidere som har kompetanse som lønner seg. I dette arbeidet har Viken Skog etablert flere arenaer der skogfolket kan møtes; Tømmer & Marked, Viken Skogeierskole og Viken Skogkvelder, dette for at det skal være interessant og moro å eie skog samt være andelseier i Norges største skogsamvirke.

Det er i dag ro rundt Viken Skog slik at vi nå kan bygge selskapet videre blant annet gjennom å videreutvikle DinSkog, Servicesenteret og Skogfaglig rådgivning. Dette vil gi Viken Skog enda mer konkurransekraft i tømmermarkedet. Dette er grep som ytterligere profesjonaliserer Viken Skog gjennom økt tilgjengelighet, bedre service samt teknologi og kompetanse som lønner seg for andelseierne. 

For Viken Skogs samarbeidspartnere skal det være både interessant, lønnsomt og morsomt å jobbe med Viken Skog. Dette er et mål for selskapet og må bevises med vår profesjonalitet i hverdagen.  

Dynamitten er uansett «Vi i Viken» – kombinasjonen andelseiere og ansatte. Samhandler vi maksimalt er det ingen i det norske tømmermarkedet som oppnår større konkurransekraft, garantert! 

Gode strategiske valg de siste årene i kombinasjon med masse hardt arbeid og en dose entusiasme fra de ansatte kan se ut som har bidratt til fusjonsprosessen mellom Glommen og Mjøsen; «Jeg har forstått at det er viktig med tyngde i kampen om markedet, særlig mot en aktør som Viken Skog som stadig vokser», sa Ordfører i Elverum Erik Hanstad til Østlendingen 21. september.  

Det er et faktum at merkevarene Viken Skog og resultatene vi skaper sammen i hverdagen er et produkt av «Vi i Viken».

Vi i Viken takker våre samarbeidspartnere for et fremgangsrikt 2018 og ser frem til tett og konstruktivt samarbeid mot nye mål i 2019.