Vi har trua -derfor investerer skognæringen

Hvordan jobber norsk skogindustri med innovasjon? Under Arendalsuken 14. og 15. august kan du blant annet møte Viken Skog og høre om forskningsprosjektet «Foods of Norway» ved NMBU. Blir fôrmarkedet en ny bærebjelke for skogbruket? Kom og smak på gris som er fôret opp på flis på seminaret «Vi har trua-derfor investerer skognæringen» i Arendal kino 15. august kl 10:00-12:00 som er i samarbeid med AT Skog, Norges Skogeierforbund og Viken Skog.


 

Norsk skogindustri er i dag verdensledende – men evner vi å skape tilstrekkelig med innovative produkter i en stadig sterkere global konkurranse? Kom og hør en fri ordveksling i hyggelig atmosfære på Cafe Victor på frokostmøte tirsdag 14. august. Arrangør AT Skog og Treforedlingsindustriens bransjeforening.

Les programmet her: