Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vi gleder oss til Tømmer & Marked 2023 – snart 600 påmeldt!

Endelig kan vi ønske hjertelig velkommen til Tømmer & Marked igjen. Til Skandinavias største skogkonferanse kommer blant andre Per A. Sørlie i Borregaard, Emma Bjørke i Ringnes, Victoria Strand i Stora Enso Skog, Geir Drangsland i Byggma, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, Sverre Thornes i KLP og Johan Freij i Danske Bank. Sigbjørn Gjelsvik kommer også.


Tømmer & Marked 2020

PROGRAM SNART KLART: Mange ønsker å snakke om mulighetene til skognæringen i en usikker tid.

Av Bjørn H. Pettersen

Konferansen måtte avlyses både i 2021 og 2022 på grunn av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Men nå skjer det.

Onsdag 15. februar er dagen, Sundvolden Hotel er stedet. Hold av dagen!

– Vi i Viken Skog gleder oss til å rulle ut den røde løperen ved siden av en hogstmaskin mens «Tømmerhøgger Tommy» lager motorsagkunst. Det kommer til å bli en herlig blanding av mennesker som representer ulike ekspertiser i verdikjeden, sier Helene Nygaardsvik Ruud, leder for marked og eierkommunikasjon i Viken Skog.

TØMMER & MARKED 2020: Odd Nordstoga lagde stemning forrige gang. I år blir det musikk fra Aslag Haugen i Hellbillies. Foto: Viken Skog

Lover en innholdsrik dag

Til konferansen kommer blant andre administrerende direktør Victoria Strand i Stora Enso Skog, konsernsjef Geir Drangsland i Byggma, konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard, konsernsjef Sverre Thornes i KLP, konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS, bærekraftsansvarlig Emma Bjørke i Ringnes, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen og arkitekt Ingrid Eide Grepperud fra Stein Halvorsen Arkitekter.

I tillegg kommer den skogengasjerte Hellbillies-frontmannen Aslag Haugen og den svenske skog- og landbruksanalytikeren Johan Freij, som jobber i Danske Bank. Freij mener vi er inne i en grønn «supersyklus» for trebaserte varer, som blant annet henger sammen med behov for fornybare råvarer når vi skal redusere CO2-utslippene.

Les mer om foredragsholderne i listen nedenfor.

− Programmet er straks spikret. Jeg er sikker på at det kommer til å bli en innholdsrik konferanse for alle som har et engasjement for skog, tømmer og skogindustri, fastslår Helene Nygaardsvik Ruud.

Disse holder innlegg på Tømmer & Marked 2023:

Per A. Sørlie, konsernsjef i Borregaard. Sørlie er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har jobbet i Borregaard siden 1990, de siste 22 årene som konsernsjef. Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, og da særlig tømmer, produserer de avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Selskapet har virksomheter i 13 land.

Victoria Strand, administrerende direktør i Stora Enso Skog AB. Strand jobbet mange år i det svenske telekommunikasjonsselskapet Ericsson før hun i 2018 kom til Stora Enso Skog, som er et datterselskap av Stora Enso. Stora Enso Skog forvalter blant annet morselskapets skogeiendommer i Sverige. Det svensk-finske konsernet, som hovedsakelig produserer papir, papp og andre trefiberprodukter, er et av verdens største skogsindustrikonsern.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS. Siraj er fra Moi i Rogaland, og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (UiO). OBOS er Norges største boligbyggelag, og har også virksomhet i Sverige og Danmark. De siste årene har konsernet utviklet grønne boligprosjekter med utstrakt bruk av tre som bygningsmateriale.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, der han har hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Andreassen er utdannet samfunnsøkonomi fra UiO.

Ingrid Eide Grepperud, arkitekt Stein Halvorsen Arkitekter AS. Studerte arkitektur ved NTNU i Trondheim. Siden 2018 har hun jobbet i SH Arkitekter, som er kjent for å ha tegnet en rekke bygninger med utstrakt bruk av tre som materiale, blant dem Sametingsbygningen i Karasjok, Alta omsorgssenter, Sverresborg kirke i Trondheim og Viken Skogs hovedkontor på Hønefoss.

Geir Drangsland, konsernsjef i Byggma. Etter å ha hatt direktørjobb i Elkjøp startet han å bygge opp Byggma, som i dag er blant Norges største leverandører av byggevarer. Blant konsernets selskaper er Huntonit, Forestia, Uldal, Byggform, Masonite Beams og Smartpanel, som alle produserer trebaserte byggevarer.

Emma Bjørke, bærekraftsansvarlig i Ringnes. Som en del av Carlsberg-konsernet har Ringnes ambisiøse mål om å redusere selskapets klimaavtrykk, blant annet ved å bruke mer resirkulert materiale, kutte i plastmengden og videreutvikle en ølflaske laget av trefiber. Sistnevnte kan du lese mer om her.

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP. Thornes har jobbet i KLP siden 1995, og de 15 siste årene har han vært konsernsjef. KLP har en rekke finansielle tjenester, blant dem pensjonssparing, bank og forsikring. Gjennom datterselskapene KLP Eiendom og KLP Kapitalforvaltning gjør konsernet store investeringer innen eiendoms- og aksjeforvaltning.

Johan Freij, skog- og landbruksanalytiker i Danske Bank. Freij er kjent for sine grundige og velfunderte analyser av skog- og landbruksnæringen, og han mener fortsatt at vi er inne i en grønn «supersyklus» for trebaserte varer, som blant annet henger sammen med behov for fornybare råvarer når vi skal redusere CO2-utslippene.

Aslag Haugen, skogengasjert musiker fra Ål i Hallingdal. Han var med på å etablere Hellbillies i 1990, og har siden da spilt land og strand. Bandet har vunnet tre Spellemannpriser og gitt ut 15 album.

Jan Soppeland, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i A/S Norske Shell. På konferansen skal han blant annet fortelle mer om Shells planer om å produsere bioråolje av råstoff fra skogen og avfallsprodukter fra skogbruk og sagbruk.

Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS. Biozin planlegger å bygge fabrikk i Åmli i Agder for produksjon av drivstoff av flis. Fabrikken, der Shells nyutviklede teknologi skal benyttes, kommer til å koste mer enn 10 milliarder kroner. I fjor fikk Biozin til sammen 1.250 millioner kroner i støtte fra Enova og EU.

Sigbjørn Gjelsvik innleder

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, starter konferansen med å ønske velkommen. Deretter gir Breivik ordet til  kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Han holder innledningen før styrets nestleder Erland Lundby overtar som konferansier. Arne Brimi serverer frokost og viser frem mattips fra skogen.

Markedssituasjonen, tømmer- og trelastprisene, bærekraft og sirkulær økonomi er blant hovedtemaene. På programmet står også investeringsplaner med tanke på økt forbruk av tømmer.

− Vi er svært stolt over alle de kloke hodene som har sagt ja til å komme til Tømmer & Marked 2023, som er den sjette i rekken. Vi skal møtes for å høre korte innlegg fra noen av de fremste menneskene i verdikjeden fra skog til sluttprodukt, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

Hun legger til at Tømmer & Marked er et sted for nytenkning og entusiasme. Konferanse skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

HJEMMELAGET ER BEST: Viken Skog bruker ikke noe eventbyrå når de skal arrangere. Helene Nygaardsvik Ruud (til høyre), leder for marked og eierkommunikasjon, og markedsassistent Tone-Lill Amundsen Wiik står bak planleggingen og gjennomføringen av konferansen sammen med resten av «Vi i Viken Skog». Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Et viktig samlingspunkt

Gjennom fem år har den årlige konferansen Tømmer & Marked vokst til å bli Skandinavias største i sitt slag. Den setter dagsorden for både skogeiere, politikere og skogindustri.

− Konferansen har kanskje det aller mest engasjerte publikummet. Hit kommer i skjønn forening næringslivstopper fra både lokalt og nasjonalt næringsliv, politikere, skogeiere, forskere, hogstentreprenører og representanter fra skogindustrien. Konferansen har blitt et viktig samlingspunkt der man kan treffe nye kontakter på tvers av bransjer og interessefelt. Vi legger forholdene til rette for verdens eldste form for kommunikasjon; samtaler mellom mennesker som møtes. Gjerne rundt et bål og med en matbit i hånda, slik folk har knyttet nye kontakter og delt felles visjoner til alle tider, sier Viken Skogs leder for marked og kommunikasjon.

Dagen før konferansen − altså tirsdag 14. januar − inviterer Viken Skog til entreprenørsamlingen Tømmer & Høggere. I tillegg til fagprogram blir det maskinvisning fra John Deere Forestry, Gran Bar og quiz med programleder Thomas Felberg i NRK.

Les mer og meld deg på her