-Vær i forkant!

En av faktorene som kan være med å påvirke inntekten til skogeieren er planlegging, og da tenker vi langtidsplanlegging. Helt fra du planter skog til du skal sluttavvirke. Jo bedre du er på planlegging, -jo mer verdier har du mulighet til å hente ut.


Årets gjødslingssesong er godt i gang, men neste års gjødslingssesong bør planlegges allerede nå.

Gjødslingskoordinator i Viken Skog Atle Veddegjerde er ikke i tvil om at skoggjødsling er et meget lønnsomt tiltak både i verdier og for klima.

-Hvis du tenker gjødsling og legger inn gjødsling som en av faktorene så tror jeg du blir veldig overrasket over hvor mye mer du kan ta ut av kroner og øre den dagen du skal sluttavvirk, sier Veddegjerde.

Se intervjuet med han her: