Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vellykket familieskogdag for store og små

Skogfaglig kompetanse, natursti og skyting på blink var noe av det som stod på programmet da Indre Østfold og Omegn skogeierlag inviterte til familieskogdag. Arrangementet var ett samarbeid med Enebakk, Skiptvedt og Indre Østfold kommune.


EGASJERTE SKOGEIERE: God stemning med store og små rund bålpanna da skogeierlaget i Indre Østfold og Omegn arrangerte "Familieskogdag". Foto: Katharina Kirkerød.

 

Familieskogdag

Det var en engasjert gjeng med skogeiere og kommende generasjon skogeiere som deltok på "Familieskogdag" lørdag 6. november. Skogeierlaget i Indre Østfold og Omegn hadde lagt alt til rette for en vellykket dag. 

AKTIVITETER FOR DE MINSTE: Natursti og skyting på blink var noen av aktivitetene den kommende generasjon skogeiere kunne delta på. Og det gjorde de med stor iver.

 

Skogfaglig påfyll

Ungskogpleie var ett av temaene denne dagen. Kåre Ødemark ga skogeierne innblikk i hvor viktig ungskogpleie og tynning er for å få mest mulig verdi ut av skogen.

Ved ungskogpleie er det fokus på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst. Etterhvert som trærne vokser vil de konkurrere om ressureser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om det satses på naturlig foryngelse eller planting. Det er viktig at inngrepetforetas på et riktig tidspunkt for å redusere kostnaden og øke effekten. 

Etter at trærne har vokst forbi ungskogfasen, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Ved å ta ut noen av trærne kan man sikre at de trærne som vil gi størst verdi av hogst får de beste vekstforholdene. Det er dette som kalles tynning. 

UNGSKOG PLEIE OG TYNNING: Kåre Ødemark ga skogeierne innblikk i hvor viktig ungskogpleie og tynning er.

 

Egen kokk til skogs

Stig Jacobsen var også tilstede og serverte smaksprøver og demonstrerte røyking av kjøtt, fisk og vilt, samt at han ga et engasjerende foredrag rundt dette.

I KØ FOR SMAKSPRØVER: Fler samlet seg for en smaksprøve da kokk Stig Jacobsen bø på elg wook.

 

Gode tilbakemeldinger

Styret i Indre Østfold og Omegn er godt fornøyd med oppmøtet. Kunnskap ble delt og nydelig mat ble spist sammen med hyggelige skog interesserte. Tilbakemelding fra en skogeier i Enebakk sa at det var veldig bra at slike arrangement også er tilrettelagt for barn - de er jo fremtiden!

Ny familieskogdag blir i juni 2022!

Følg med på skogeierlagets Facebook side for flere arrangement.