Velkommen til «Oslo-møtet»

Viken Skog ønsker andelseiere, skogeiere og kommende generasjoner skogeiere bosatt i Oslo og omegn velkommen til det årlige informasjonsmøtet 17. januar i Sandvika. Her vil du få siste nytt fra Viken Skog og norsk skognæring.


Du vil også få innsikt i tømmermarkedet og politiske saker som berører skogeiers rettigheter.