Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Velg Skog hjelper skognæringen med friske krefter og kloke hoder

Skognæringen er på vei inn i en soloppgang av spennende muligheter for deg som er ung og full av pågangsmot. Ikke minst har skogen en sentral plass når vi skal løse klimautfordringene fordi de kan erstatte de svarte karbonene som bidrar til global oppvarming, med trærnes grønne karboner som inngår i naturens evigvarende kretsløp. Velg Skog har vært og er en suksess i å motivere unge engasjerte til å Velge Skog og styrelederen er Inge Myrlund fra Viken Skog.


Skogbruket trenger friske krefter og kloke hoder på veien ut av oljeskyggen og inn i det grønne skiftet, sier daglig leder i Velg Skog Jørn Lileng og styreleder i Velg Skog, Inge Myrlund fra Viken Skog.

Etter en liten dødperiode har Velg Skog nå fått på plass et mer permanent opplegg. Jørn Lileng er ansatt i fast stilling som daglig leder og Inge Myrlund i Viken Skog er styreleder. De er opptatte av å styrke aktiviteten mot de videregående skolene og dermed rekrutteringen av maskinførere.

 

Velg Skog, -en suksess!

Landbruks- og matdepartementet har i sitt nye strategidokument "Skog- og trenæringen– en driver for grønn omstilling" pekt på at Velg Skog har vært viktig for rekruttering til skogbruket. Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen og finansieres av medlemmer i næringen (som Viken Skog er en del av), Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

- Dette er svært positiv lesing, og vi setter stor pris på denne anerkjennelsen og at vi er med i strategien videre, sier Jørn Lileng som er daglig leder i Velg Skog.

Praktisk eller teoretisk

-Når det kommer til nytenkning og kreativitet er de unge overlegne de eldre og erfarne. Det er behov for nye krefter i hele den lange verdikjeden fra plantene settes i jorda til trærne er blitt til ferdige produkter. Enten du vil jobbe praktisk eller teoretisk, i det private eller i det offentlige, som forsker eller maskinoperatører, tømmerselger eller rådgiver, med undervisning eller infrastruktur, er det viktige arbeidsoppgaver som venter, sier han.

Tett samarbeid

-Om man er usikker på om en skogfaglig utdanning passer, hjelper vi i Velg Skog til med å få en innføring i studiesteder og hvilke muligheter man forvente å få med en skogfaglig utdanning.

Bilde: Styreleder I Velg Skog, Inge Myrlund

-Velg Skog er heldige som har fått Inge Myrlund, Viken Skog som styreleder. Vi samarbeider svært godt og mye er på gang, sier Lileng.

Viken Skog har to skogbruksledere som har fått erfare hva slags påvirkning Velg Skog kan ha.

Gunvor G. Koller jobber som skogbruksleder i Enebakk, Hobøl og Spydeberg og gikk ut av NMBU i 2017 og rett inn i jobb i Viken Skog.

-Velg Skog har hele veien vært en viktig støttespiller for oss på Skogfag og gjort veien og kontakten til næringen enklere for studentene. Da jeg begynte i 2012 fikk jeg en velkomstpakke i posten fra Velg Skog, og ikke minst et gavekort og stipend på 7000 kr. Alt dette gjort det litt mer «jevt» å bli en skogfagstudent. Velg Skog har også sørget for at vi har fått rimeligere inngang på større skogarrangement som Skog og Tre, skogkonferansen på Honne osv. Dette har vært en viktig inngangsport for å møte viktige representanter i næringen. På den måten skaffet vi oss sommerjobb og ikke minst kontakter for fremtiden. For rekruttering av nye studenter gjør Velg Skog skogstudiet mer synlig for de som skal velge studiet, og ikke minst en mer spennende vei å gå, sier Koller.

I 2017 mottok hun stipend fra Velg Skog.

-Stipendet jeg mottok på 50 000 kr ble utdelt til beste halvdel av masterkullet mitt (best karaktersnitt). Stipendet fungerte i stor grad som en «gulrot» under skolegangen, hvor jeg la ned litt ekstra arbeid i håp om å være blant de med best karakterer. Det var også veldig moro å treffe landbruksministeren og bli gjort slik stas på fordi man har gjort det bra under studietiden, sier positive Koller.

Tre år tidligere mottok skogbruksleder Knut Waaler i Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum  Masterstipend på 50 000 kroner fra Velg Skog.

-Jeg mener det er viktig med et slikt stipend. Det viser at næringen har behov for oss (flere medarbeidere og kloke hoder). En økonomisk motivasjon er veldig bra, det gjør nok at de fleste legger seg litt ekstra i selen og yter mer. Velg Skog har vært viktig for meg fordi jeg fikk møte folk som jobber i næringen. Med en så liten næring som skogbruket er, så er kontaktene en knytter gjennom arrangementer i Velg Skog viktige. Velg Skog er viktig for å opplyse unge at det faktisk er en karrierevei å gå innenfor skogbruk og at næringen er framtidsrettet, sier den populære skogbrukslederen.