Vel blåst-27 årsmøter avholdt

Det som har engasjert andelseieren mest i år på årsmøterunden har vært det gode driftsresultatet, økende tømmerpriser og konkurransesituasjonen.


 

Det har også blitt diskutert avvikling av kontrollkomiteen og hvorvidt man bør sette ned et utvalg for å vurdere hvordan vi er organisert i Viken Skog.

I løpet av de to siste ukene har Viken Skog avholdt 27 årsmøter i skogeierområdene.

Som de senere år var deltakerprosenten på årsmøterunden 2018 på ca 10% av andelseiermassen i Viken Skog, med nærmere 1000 deltakere. Variasjonen har vært stor, enkelte områder hadde helt opp mot 30% oppmøte, mens andre områder igjen hadde lavere.

-Dette er som forventet og det samme antallet prosentvis deltar på årsmøterunden til de andre andelslagene, sier organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.

-Vi opplever en stor pågang på de forskjellige kursene og konferansene vi arrangerer, men vi ser at årsmøtet i skogeierområdene ikke er like populært som tidligere alle steder. Det er jo virkelig der man kan være med å påvirke selskapet en eier og være med å bidra lokalt. Vi håper nå at vi blant annet vi Viken Skogeierskole klarer å rekruttere flere yngre skogeiere som ønsker å engasjere seg som tillitsvalgt. Vi ser masse bra engasjement, entusiasme og nytenking blant våre eiere, sier Bjella

3 nye områdeledere

Det har blitt valgt inn tre nye områdeledere. Alle i Oppland.

  • Hadeland skogeierområde: Per Frøislie er ny områdeleder etter Anders Eid Hohle
  • Nordre Land og Etnedal skogeierområde: Fredrik Holthe Breien er ny områdeleder etter Hans Christian Endrerud

  • Søndre Land og Fluberg skogeierområde: Mona Tønnesland Tholin er ny områdeleder etter Kristen Granum

Vi gratulerer med valgene og takker de som har valgt å gå av fra denne viktige funksjonen i eierstyringen av Viken Skog.