Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

"Veiansvar Pluss" forsikring fra Skogbrand inkludert i alle Viken Skogpakker

De nye skogpakkene fra Viken Skog inkluderer en forsikring som kan bli svært viktig for deg som skogeier. Sikre deg økonomisk med forsikringsnyheten Veiansvar Pluss.


Veiansvar Pluss er en ansvarsforsikring som garderer deg som skogeier mot uforutsette hendelser med skogsbilveien din, eventuelle bruer og tømmerlunner. I tillegg inkluderer den rettshjelp, som dekker utgifter til advokat ved tvist / uenighet. Skogpakkene er nøye satt sammen slik at bredden av Viken Skogs skogeiere skal kunne finne et produkt som passer for seg og sitt behov. Ansvarsforsikringen er inkludert i alle de tre skogpakkene.

 

Bakgrunnen for produktet er etterspørsel fra skog- og veieiere. Produktet er egnet for alle som eier skogsbilvei. Som Kristian Steiro, Ansvarlig for skadeforsikring i Skogbrand forklarer: -Et krav etter en skadet bunnpanne på en personbil, kan fort komme opp i 50.000 – 100.000 kr. En hel tømmerbil koster flere millioner.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar eier av vei kan bli holdt økonomisk ansvarlig for. Eier kan være private eiere, eller veilag. Forsikringen erstatter økonomisk tap påført andre som ferdes på veien (tredjemann), og dekker ikke skade på eieren selv, og hans nærmeste familie. Den
dekker heller ikke skade på medlemmene i veilaget. Rettshjelpforsikringen inkluderer dekning av utgifter til juridisk hjelp, dersom veieier skulle bli part i tvist eller krav.

Når kan man trenge en slik type forsikring?

Ved en skade der veier blir rettslig erstatningspliktig, dekker forsikringen en utbetaling på  inntil kr 10.000.000. Dersom veieier skulle få et krav, vil forsikringsselskapet behandle saken, og veieier slipper å bruke tid og penger på eksempelvis advokat.

Bilde: Kristian Steiro, ansvarlig for skadeforsikring i Skogbrand har jobbet tett med Viken Skog i utarbeidelsen av den nye forsikringen. Han mener at en typisk skadesituasjon hvor forsikringen kan tre inn er et motorkjøretøy som havarerer på grunn av veiens beskaffenhet.

Tilfeller som kan erstattes

Ansvarsforsikringen erstatter skade på andre som ferdes på veien og som skyldes en uaktsom handling fra veieier, eksempelvis:
• skadet vei som ikke blir reparert innen rimelig tid
• vei som ikke blir korrekt vedlikeholdt
• skade som følge av at tømmerlunne raser ut

Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokat ved tvist/uenighet. At det har oppstått en «tvist», betyr at det er fremsatt et krav muntlig eller skriftlig, og at det er strid om kravet. Striden kan gjelde hele eller deler av kravet.

Mottar du et krav om erstatning, eller om du blir del av en tvist, ta umiddelbart kontakt med Skogbrand på telefon 23 35 65 00 eller post@skogbrand.no for avklaring av videre fremdrift.

Forsikringssummer og egenandeler

Skogbrand erstatter inntil kr 10.000.000 for ansvarsskader, med en egenandel på kr 10.000.

Rettshjelpforsikringen erstatter 80% av godkjente tilfeller, begrenset oppad til kr 100.000, med en egenandel på kr 4.000