Valgkomiteens innstilling klar

Nå er valgkomiteens innstilling klar. Olav Breivik er igjen innstilt som styreleder i Viken Skog SA.


Valgkomiteen ved leder Thrine-Lise Tryterud har levert sin innstilling til Viken Skogs årsmøte  2020. Årsmøtet er på Klækken Hotel 23. april 2020.

Olav Breivik er innstilt som styreleder igjen.

Valgkomiteen, som består av Thrine-Lise Tryterud (leder), Einar Høstbjør, Hans Chr. Endrerud, Knut Hansejordet og Tron Erik Hovind har levert følgende innstilling:

 

Navn

Varighet

Gjenvalg

Ny i aktuelt verv

Styrets leder

Olav Breivik

1 år

x

 

Styret nestleder

Erland Lundby

1 år

x

 

Styremedlem

Erland Lundby

2 år

x

 

Styremedlem

Kristine Nore

2 år

x

 

Styret 1.vara

Lars Henrik Sundby

1 år

x

 

Styret 2.vara

Katharina Kirkerød

1 år

 

x

Styret 3.vara

Lars Fredrik Stuve

1 år

 

x

Ordfører

Lars Sollie

1 år

 

x

Varaordfører

Mona Tønnesland Tholin

1 år

 

x

Valgkomitéen. Vestfold

Ingvild Evju

3 år

 

x

Valgkomitéen. Akershus

Helge Lindstad

3 år

 

x

Valgkom. Vara. Buskerud

Grete Sønsteby

1 år

 

x

Valgkom. Vara. Østfold

Thomas Riiser

1 år

 

x

Valgkomi. Leder 2020-2021

Thrine-Lise Tryterud

1 år

x

 

Styremedlemmene Steinar Fretheim og Ragnhild Hallenstvedt er ikke på valg i år. Valgkomiteen vil kommentere sitt arbeide og begrunne sin innstilling på årsmøtet.