Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Valgkomiteens innstilling 2022: – Vår oppgave er å rigge selskapet for en best mulig utvikling

Valgkomiteens innstillig er nå klar. Det foreslås gjenvalg av styreleder Olav Breivik, eksisterende styremedlem Lars Fredrik Stuve innstilles som styrets nestleder og to nye krefter foreslås inn i styrerommet: Astrid Lier Rømuld fra Askim og Lars Henrik Sundby fra Østre Romerike.


Helge Lindstad og Hans Christian Endrerud

TO AV FEM I VALGKOMITEEN: Helge Lindstad fra Asker og Bærum skogeierlag og Hans Christian Endrerud fra Nordre Land skogeierlag. Sistnevte sitter som leder. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Helene Nygaardsvik Ruud

Valgkomiteens arbeid står helt sentralt i eierorganisasjonen Viken Skog. Årets valgkomité har bestått av Ingvild Evju, Grete Sønsteby, Helge Lindstad, Thomas Riiser og Hans Christian Endrerud.

Komiteen har lagt ned mye arbeid og tankevirksomhet rundt oppgaven med å sammenstille et styre som kan dra selskapet videre og ta tak i utfordringer og muligheter.

– Vi har diskutert tidlig og sent. Det er ingen tvil om at industriengasjementet, som det har vært fokusert mye på, har vært en svært vellykket reise for selskapet vårt. Denne retningen støtter vi videre opp om. Samtidig ønsker vi å ha ytterligere oppmerksomhet mot eierorganisasjonen, det lokale skogbruket og å sette skogeieren gjennom andelseierskapet i sentrum. Et lokalt engasjement er viktig for å kunne drive skogbruk i dag, sier leder av valgkomiteen, Hans Christian Endrerud, som kommer fra Nordre Land skogeierlag og er bosatt på Dokka.

«Letefasen» har tatt tid

Leder av valgkomiteen kan fortelle om en lang og grundig prosess. Det har vært mange møter der aktuelle profiler har blitt kartlagt gjennom intervjuer og research. Komiteen har nå foreslått et styre som kan utfordre og utvikle for fremtidens skognæring.

– Vår instruks er å rigge selskapet best mulig for videre utvikling. Det går på kompetanse, erfaring og geografi. Det er mange hensyn som må tas. Valgkomiteen mener at vi nå har satt sammen en kombinasjon som gagner selskapet vårt på best mulig måte. Viken Skog har blitt en stor butikk, og vi har vært opptatt av å få et sammensatt styre som kan utfylle og utfordre, sier Endrerud.

Et nytt navn og et kjent

Inn på listen har det kommet inn en ny profil, Astrid Lier Rømuld (49). Hun er andelseier i Indre Østfold og omegn, har stor kjennskap til norsk næringsmiddelindustri, strategi og forretningsutvikling. Hun har en variert styreerfaring fra eget styre og andre styreverv. I tillegg har hun god kjennskap til norsk landbruk gjennom eget gårdsbruk og jobben som daglig leder ved Askim Frukt og Bærpresseri. Selskapet hennes har 23 årsverk og 70 millioner i omsetning.

 Valgkomiteen forslår at Lars Henrik Sundby fra Østre Romerike skogeierlag går inn som styremedlem. Han er kjent for mange da han har sittet i styret tidligere og engasjerer seg stort for skogbruk og skognæringen. Han er sterk og klar, og tar ofte ordet i generaldebatter så vel som i styremøter:

Olav Breivik fra Indre Østfold og omegn skogeierlag har vært styreleder i Viken Skog SA siden 2014, og er igjen innstilt som styrets leder. Han sier han fortsatt har mer å gi og flere ting på gang, og han takker for tilliten som er gitt han gjennom å bli innstilt for et nytt år:

–  Jeg vil fortsette å arbeide med å bygge Viken Skog til et sterkt skogsamvirke til beste for andelseierne, så nå ser jeg frem til årsmøtet i slutten av mars.

Stemmeavgivningen på Viken Skogs årsmøte 31. mars vil avgjøre om valgkomiteens innstiling vil bli tatt til følge. Møtet er planlagt å avholdes fysisk på Thorbjørnrud hotell. 

Innstillingen 

Valgkomiteens innstilling er avgitt enstemmig. 

Verv

Navn

Varighet

Styreleder

Olav Breivik

1 år

Styret nestleder

Lars Fredrik Stuve

1 år

Styremedlem

Lars Henrik Sundby

2 år

Styremedlem

Astrid Lier Rømuld

2 år

Styrets 1. vara

Nils Ivar Grøv

1 år

Styrets 2. vara

Theodora Tangen Fretheim

1 år

Styrets 3. vara

John Anders Strande

1 år

Ordfører

Lars Sollie

1 år

Varaordfører

Mona Tønnesland Tholin

1 år

Valgkomiteen

Andris Kvam

3 år

Valgkomiteen vara

Hans Martin Gran

1 år

Valgkomiteen vara

Morten Haugerud

1 år

Valgkomiteens leder

Helge Lindstad

1 år

Revisor

Ernst & Young

1 år

 

 

 

Gjenstående styremedlem for 1 år

Lars Fredrik Stuve

 

Gjenstående styremedlem for 1 år

Ragnhild Hallenstvedt

 

Gjenstående i valgkomiteen for 1 år

Ingvild Evju (Vestfold)

 

Gjenstående i valgkomiteen for 1 år

Helge Lindstad (Akershus)

 

Gjenstående i valgkomiteen for 2 år

Thomas Riiser (Østfold)

 

Gjenstående i valgkomiteen for 2 år

Grete Sønsteby (Buskerud)