Valgkomiteens innstilling 2019

Valgkomiteens innstillig er nå klar og det foreslås gjenvalg på styreleder Olav Breivik (HESSA). Videre foreslår de å erstatte Gudbrand Gulsvik, som styremedlem, med Steinar Fretheim.


Den største endringen i årets innstilling til årsmøtet er valgkomiteens foreslag om å erstatte Gudbrand Gulsvik (47) fra Hallingdal, som styremedlem, med Steinar Fretheim (59) fra Søndre Land og Fluberg. Erland Lundby (37) fra Øvre Romerike foreslås som ny nestleder i Viken Skog, etter Gudbrand Gulsvik.

Gudbrand Gulsvik har arbeidet i 10 år i Viken Skogs styre (siste 6 årene som nestleder). Steinar Fretheim er tidligere leder av Kontrollkomiteen i Viken Skog, som ble avviklet på årsmøtet 2018.

Valgkomiteen forslår at Lars Henrik Sundby fra Østre Romerike går inn som 1. vara og erstatter Knut Sønju fra Eiker. 

Styreleder gjennom de 5 siste årene, Olav Breivik (66), er igjen innstilt som styrets leder og Ragnhild Hallenstvedt (52) fra Midtre Vestfold er innstilt som styremedlem.   Gjenværende styremedlemmer Kristine Nore og Erland Lundby er ikke på valg.

Valgkomiteen har bestått av Ole Helmer Engelien Bjørlien (leder), Knut Hansejordet, Tron Erik Hovind, Einar Høstbjør og Thrine-Lise Tryterud.

Viken Skogs årsmøte 2019 avholdes 10. april på Quality Hotel Grand Kongsberg