V for Viken!

Nærmere 200 nye skogeiere har nå gjennomgått Viken Skogeierskole. Nå er det vår og det er tid for Viken Uteskogskole.


 

Viken Skog gjør det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet- fra planting til fordeling av råvare.

Gjennom Skogeierskolen får du kompetanse som lønner seg om et moderne skogbruk anno 2018! Viken skog  gir deg grunnleggende kunnskap i skogbruk, skogskjøtsel, ny teknologi, skogøkonomi og inntektsmuligheter.

Les om Skogeierskolen her

http://www.viken.skog.no/om/aktuelt/skogeierskolen-ruler

http://www.viken.skog.no/om/aktuelt/braksuksess-med-«viken-skogeierskole»

"UteSkogSkole"

Vi legger igjen tørre grafer og tabeller inne og får skogkunnskap ute i felt.  Bli med på en skogvandring fra et foryngelsesfelt til et hogstmodent bestand - hvor vi tar for oss: 

  • Omløp og hogstklasser
  • Ungskogpleie: Hva og hvorfor?
  • Hogst: Når er egentlig et bestand hogstmodent, og når bør man egentlig hogge?

Onsdag 23. mai - Akershus 

Torsdag 24. mai - Ringerike

Tirsdag 29. mai - Østfold

PRAKTISK INFORMASJON

  • Alle skoler går fra kl. 18:00 - 21:00 
  • Velg din skole uavhengig av hvor skogen din ligger - flere kurs settes opp etterhvert
  • Oppmøtested kommer til de påmeldte senest uken før
  • Klær etter vær
  • Kurset kan dekkes av skogfond

PÅMELDING OG PRISER 

Deltakerpris for Viken Skogs andelseiere kr 495,- Andelseierpris gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier

Ordinær deltagerpris kr 695,-.