Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ut i virkeligheten

Hele klimaavdelingen i Klima- og Miljødepartementet ønsket å få et nærmere innblikk i verdikjeden skog, et aktivt skogbruk og se skogbruk i praksis. Viken Skog tok de med seg en hel dag hvor de besøkte Treklyngen, Moelven Soknabruket og en skogsdrift. -Det er ingen tvil om at både departementet og vi i næringen har stor nytte av slike dager, sier organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.


Over 50 ansatte i Klimaavdelingen i KLD tilbrakte en dag ute i felt med Viken Skog. Første del av dagen var de raskt innom Treklyngen, Follum. Deretter besøkte de Moelven Soknabruket hvor de fikk se hele produksjonslinjen på sagbruket. Den siste delen av dagen ble tilbrakt ute i skogen hos skogeier Ole Espen Strømmen hvor det pågikk skogsdrift. Der var det tre poster som de rullerte på. Den første posten fikk de lære om Norsk PEFC Skogstandard ved rådgiver Elling Tryterud. På post to var det skogsdrift i praksis ved skogbruksleder Tallak Dieset, hvor de blant annet fikk prøve og sitte i lassbæreren og hogstmaskinen. På tredje posten var det Tenk Tre og Splitkon ved kommunikasjonsleder i Viken Skog  Linda Camilla Strømsod og styremedlem i Viken Skog Kristine Nore.

Bilde: Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella setter stor pris på at Klima og Miljødepartemenetet ønsker å bli bedre kjent med skognæringen. -Det er så viktig med en god dialog, sier Bjella.

Bilde: Skogeier Ole Espen Strømmen på Sokna ønsket velkommen til skogsdriften han har gående nå i et bestand som ble gjødslet for 10 år siden.

Martin Smedsrud Kristensen jobber som rådgiver på Fornybarseksjonen i klimaavdelingen. Han var strålende fornøyd etter en dag med innblikk i verdikjeden skog.

-Supert opplegg dere sydde sammen for oss – folk var veldig fornøyde, sier Kristensen.

Ut i virkeligheten

Klimaavdelingen ønsket å lære mer om verdikjeden skog, og å se ting i praksis.

-Norske skoger bidrar med viktige treprodukter som bidrar til at vi kommer oss til lavutslippssamfunnet og det er flere nye industriprosjekter på gang. Vi ville lære mer om verdikjedene som ligger bak disse produktene. Vi er opptatt av å ha en god dialog med ulike næringer og å komme oss ut i virkeligheten, men i det daglige er det høyt tempo med mye å gjøre. Noen av oss er ofte ute på tur, men vi skulle gjerne vært mer ute alle sammen, sier Kristensen.  

Bilde: Kristine Nore fra Splitkon og styremedlem i Viken Skog snakker engasjert om bygg i krysslimt tre. I bakgrunn ser vi utviklingssjef i Treklyngen Ole Petter Løbben som fulgte KLD hele dagen.

God dialog med skognæringen

Kristensen mener det er viktig å vite hva skognæringen er opptatt av slik at de kan legge til rette for det grønne skiftet.

-Skogen kan levere produkter som erstatter fossilt i tillegg til at den er et stort karbonlager og leverandør av viktige økosystemtjenester. Myndighetene har i lengre tid jobbet med grønn konkurransekraft. I dette arbeidet har det vært god dialog med næringslivet og det har blitt utarbeidet veikart fra 17 ulike bransjer. Som en oppfølging av dette, inviterte Statsministeren og Klima- og miljøministeren til Næringslivets klimakonferanse i juni. I forbindelse med konferansen ble det blant annet arrangert en workshop med skog- og trenæringen. Slike møteplasser er viktige for et godt og tett samarbeid, sier han.

Bilde: Skogsentreprenør Dag Herman har driften på Sokna. Han synes det er lærerikt å utveksle erfaringer med Klima og Miljødepartementet.

Bilde: Skogsoperatør Vilde Langvandsbråten kjører lassbærer. Hun synes det er motiverende at Klimaavdelingen satte av en hel dag for å bli bedre kjent med næringen hun jobber i.

Bilde: Nathalie fra Klimaavdelingen var heldig å få være med Vilde i lassbæreren. -Så gøy og spennende! Sa Nathalie etter turen.

Lærerikt

Avdelingsdirektør for Fornybarseksjonen Are Lindegaard var imponert over det han hadde sett.

-Det har vært både lærerikt og nyttig å komme seg ut i skogen å se skogbruket i praksis. Det var også veldig interessant å se hele produksjonslinjen på Soknabruket og bli bedre kjent med verdikjeden skog. Her ute på skogsdriften har dere i Viken Skog vært flinke til å lage et variert og kompetansehevende program med forskjellige poster. Også må jeg rose de engasjerte og dyktige foredragsholderne på de forskjellige postene, sier Lindegaard.

Bilde: Helge Nordby fra Fylkesmannen benyttet lunjsen til å tale til KLD om skognæringen.

-Alt som kan lages av olje kan lages av tre

Også kollega Marianne Karlsen i Analyse- og virkemiddelseksjonen smilte bredt etter dagen.

Bilde: Stian Rein Andresen og Marianne Karlsen ga ros til Olav Bjella for opplegget.

-Veldig bra opplegg! Det er viktig for oss å se ting i praksis, og ikke minst samarbeidet i hele verdikjeden skog. Jeg likte godt alle tre postene her i skogen, og lærte mye nytt. Blant annet alle produktene som faktisk kommer ut av tømmerstokken. -Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Ja, også var det stas å få lov til å være med å hogge trær i hogstmaskinen. Det var skikkelig gøy, sier Marianne med et smil.

Effektivisering i alle ledd

Også Ane Broch, som jobber med regnskog i Klimaavdelingen, var entusiastisk etter en utedag.

-Det er gøy å se skogbruket i praksis og få lov til å være med ut på en skogsdrift. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å bli med skogsentreprenøren i hogstmaskinen å felle trær, og det var både gøy og imponerende. Det er interessant å se hvor mange vurderinger operatøren faktisk må gjøre før det hogges. Også slo det meg at skognæringen er veldig gode på effektivisering i alle ledd, sier Broch.