Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tynningsinteressen og kapasiteten øker: –Vi gir nå et tynningstillegg på kroner 25,- pr. kubikk

Interessen etter spesialmaskiner for tynning er økende. Høye tømmerpriser og en del med dårlig samvittighet er noe av årsaken til at flere nå ønsker å tynne i skogen sin. Noe som både er langsiktig og kortsiktig smart. Man produserer god kvalitets skog som gir god avkastning i fremtiden. I tillegg får du nå et tynningstillegg som gjør det hele ekstra gunstig.


TYNNINGSTILLEGG: Det er nå innført et tynningstillegg på massevirke gran og furu på kr 25,- pr m3 for å sikre lønnsomhet og forutsigbarhet for skogeiere og entreprenører.

Av Helene N. Ruud

Hensikten med tynning er å øke verdien på fremtidsbestandet gjennom bedre kvalitet og større dimensjoner på de gjenstående trærne. I Viken Skog fremholder vi at det å ikke drive ungskogpleie eller tynning er omsorgssvikt overfor skogen og det er heller ikke særlig lurt med tanke på fremtidig tømmerinntekt. 

Ved tynning kanaliseres tilveksten over på de trærne som skal utgjøre bestandet ved slutthogst. Middeldimensjonen i det tynnede bestandet er høyere kontra et utynnet bestand, slik at det blir høyere tømmerpris og lavere driftskostnad ved sluttavvirkning. Til sammen gir det bedre økonomi ved slutthogst. I tillegg gir tynningsinngrepet oftest i seg selv en inntekt.

PRODUSER GOD FREMTIDSSKOG: Tynning gir god skog som igjen gir god avkastning. Foto: Viken Skog. 

Kvalitetsskog

Etter at trærne har vokst forbi ungskogfasen, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Ved å ta ut noen av trærne kan vi sikre at de trærne som vil gi størst verdi ved hogst får de beste vekstforholdene.

– Det som er viktig med tynning er at det er gjennomført ungskogpleie eller forhåndsryddet først. Er det behov for forhåndsrydding så er det en fordel å være ute i god tid, påpeker en av Viken Skogs to skogsjefer, Lars Kr. Haug. 

Ved å tynne første gang på et tidlig tidspunkt, bedres forutsetningen for at bestandet skal kunne tåle påvirkning av snø, storm og insektangrep. Videre reduseres konkurransen mellom trærne. De gjenværende trærne vil da få økt tilgang på lys, vann og næring.

– Jo mer innsats du legger ned i skogen din, desto mer får du tilbake, sier Haug. 

TYNN PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT: Da bedres forutsetningen for at bestandet skal kunne tåle påvirkning av snø, storm og insektangrep som vi har sett en del av den siste tiden. I tillegg reduseres konkurransen mellom trærne. De gjenværende trærne vil da få økt tilgang på lys, vann og næring, sier en tynningsentusiastisk skogsjef Lars Kr. Haug. Foto: Viken Skog. 

Benytt skogfond

Det å bruke skogfondet aktivt viser seg å være svært gunstig. Ta en prat med den lokale skogbrukslederen om hvilke tiltak som planlegges fremover og sett av deretter. Gevinsten er reduserte kostnader og spart skatt. 

– Bruk også skogfondet ditt aktivt som skogeier og ha det med i beregningen når du planlegger tynning. Det vil uansett lønne seg. Forhåndsrydding og kostander ved bruk av rotstopp kan dekkes med skogfond med skattefordel, legger Haug til.

Gunstig tynningstillegg

Virke som tas ut ved tynning selges til industrien. Det er nå muligheter for å få et svært gunstig  tynningstillegg i tillegg til prisen på virke som tas ut. På massevirke gran og furu er dette tillegget på hele kr 25,- pr m3.

– Dette tilbyr vi for å sikre lønnsomhet og forutsigbarhet for skogeiere og entreprenører, avslutter skogsjef Haug. 

Ta kontakt med skogbrukslederen din for å vurdere muligheter eller gjøre avtaler om tynning.

Din skogbruksleder kan du søke opp gjennom kommunen du har skog i her.