Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Trond Heggen er ny produksjonssjef i Viken Skog

Trond Heggen er ansatt som ny produksjonssjef i Viken Skog. -Vi i Viken skal være med å profesjonalisere skogsentreprenørene kontinuerlig. Jeg er opptatt av kvalitet i alle ledd, sier Heggen som tiltrer jobben 1. mars 2020.


Heggen kjenner Viken Skog godt fra før. Han var ansatt som skogbruksleder i Viken Skog (Nes i Akershus) fra november 2014 til juni 2016.

Han er skogfaglig utdannet fra Sønsterud og Osen, har toårig fagskole og tilleggsutdannelse fra BI. I dag jobber Trond som hogstmaskinfører hos skogsentreprenør Holmgren AS. I tillegg har han jobbet 17 år i Felleskjøpet, sist som ettermarkedssjef.

-For meg er denne bransjen det jeg liker. Fra skog og skogsdrift helt til industrien. Vi er et viktig ledd i verdikjeden. Å komme fra samvirket Felleskjøpet i forskjellige lederjobber og nå etter seks år i skogbruket både med Viken Skog og Skogsentreprenør Holmgren AS som hogstmaskinsjåfør er erfaringer som jeg skal ta med meg inn i jobben, sier Heggen.

Påvirke verdikjeden

-Det å kunne få denne muligheten betyr mye for meg. Det å være med å påvirke verdikjeden på et ledernivå setter jeg stor pris på. Som produksjonssjef i Viken Skog vil jeg få brukt alle mine egenskaper både det praktiske, administrative og ledelse. Det er viktig at vi skal bidra med forutsigbarhet 365 dager i året og at produksjon pågår hele året, hvert år for entreprenører, transportører og industrien, sier han.

Pådriver for miljøhensyn

-Miljø er viktig for meg og jeg vil være en pådriver for miljøhensyn. Med prioritering og fleksibilitet i gjennomføring skal vi gjøre dette med hensyn gjennom Norsk PEFC Skogstandardskogstandard som gjelder til enhver tid. Jeg jobbet jo som skogsoperatør i Holmgren fra 1990-1999 og den største forskjellen da og nå er helt klart holdningen til miljøet. Det er bra å se holdningen vi har i skogbruket nå, sier Heggen

Profesjonalisering i alle ledd

-Vi i Viken skal være med å profesjonalisere skogsentreprenørene kontinuerlig. Jeg er opptatt av kvalitet i alle ledd. Den jordnære primærnæringen har alltid tiltalt meg. Nå har det jo de siste årene blitt så mye fokus på Det grønne skiftet og skogens rolle i klimasammenheng. Skogen er jo en del av klimaløsningen. Verdigrunnlaget til Viken Skog er veldig lett for meg å identifisere meg med. Det blir moro å møte gamle kollegaer igjen og skogeiere, entreprenører og transportører, sier Trond.

Interessant bakgrunn

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen har stor tro på Trond Heggen.

-Jeg mener Trond Heggen har en interessant bakgrunn for å utvikle produksjonsavdelingen videre mot en verdikjede i verdensklasse. Han har skogfaglig kompetanse fra tiden som driftssjef og hogstmaskinfører fra Holmgren AS og skogbruksleder i Viken Skog, samt ledererfaring fra tiden som ettermarkedssjef i Felleskjøpet. I tillegg har Trond personlige egenskaper som jeg tror matcher oss i Viken Skog veldig godt, sier Kristiansen.

 

Trond Heggen har oppstartsdato 1. mars 2020 og får kontorsted Nannestad.