Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Treklyngen i vekst

Treklyngen går så det suser. Det heleide datterselskapet til Viken Skog SA leverte gode overskudd i både 2019 og i 2020. Selskapet utvider stadig, og nå er det to store prosjekter som det jobbes hardt med.


VEKST:Rolf Jarle Aaberg er leder for et selskap i vekst og utvikling.

Av Egil Granum

Daglig leder i Treklyngen industri, Rolf Jarle Aaberg, sier til Viken Nytt at de først og fremst ønsker prosjekter som har synergipotensial med annen mulig fremtidig aktivitet:

– Vi vil ikke ha for mange prosjekter som «skal klare seg selv» og bare trenger en tomt. Det er bedrifter som har nytte av å ligge sammen med annen aktivitet og skape synergier vi er på jakt etter, sier den engasjerte sjefen hos Treklyngen.

Produksjon av biokarbon

Et konkret og håndfast prosjekt som Treklyngen jobber med, er en fabrikk som skal produsere biokarbon. Hvis alt går etter planen, kommer selskapet VOW til å ta investeringsbeslutning allerede i år, og starte produksjon i 2022. I første omgang skal det legges opp til produksjon av 10.000 tonn biokarbon årlig. Men selskapet regner med å kunne mangedoble den kapasiteten de neste årene.

Rolf Jarle Aaberg har stor tro på dette prosjektet.

– Det er i utgangspunktet et lite prosjekt, men det har mange veldig interessante synergipotensialer. Derfor er dette viktig for Treklyngen. VOW vil primært produsere biokarbon, men det er også andre biprodukter som kan danne grunnlaget for annen aktivitet, sier Aaberg.

FABRIKKEN: Slik blir produksjonslokalene, som skal ligge vegg i vegg med Vardar Varme (Illustrasjon: VOW ASA)

Selskapet har allerede skrevet under en intensjonsavtale med Viken Skog om leveranse av trevirke. Det er lagt opp til en ambisiøs utviklingsplan der selskapet ønsker byggestart neste vinter med oppstart av produksjon av biokarbon i løpet av 2022. Men det avhenger av tilskudd fra Enova, sier Aaberg.

– Jeg håper virkelig at det kommer et positivt svar fra Enova innen mai. Fordi denne produksjonen foreløpig ikke er helkommersiell og trenger hjelp nå i starten.

Fabrikken skal ligge vegg i vegg med Vardar Varmes anlegg og levere av overskuddsvarme til fjernvarmen i Hønefoss.

Tomtesalg skal skape vekst

I disse dager hugges det plass for nye aktører ved Follum. Follum Eiendom, Viken Skogs datterselskap som eier og driver Treklyngen industripark ved Hønefoss, selger nå ut en tomt på 60 000 m2 til dataselskapet DigiPlex, Nordens ledende leverandør av datasentre.

– Det er store muligheter for gode synergier mellom et datasenter og øvrig virksomhet som planlegges hos oss, ikke minst det planlagte biomasseanlegget som kan få varme fra datasenteret og levere strøm tilbake, sier Rolf Jarle Aaberg, som er administrerende direktør i Follum Eiendom AS.

DigiPlex bygger og driver datasentre i Oslo, Stockholm og København, og har kunder som Microsoft, Amazon, HP og Evry. Det kan godt hende at nettbanken, eller andre datatjenester vi bruker daglig, blir levert fra et av datasentrene til DigiPlex. Det jobbes nå med en rammesøknad, og det kan bli oppstart av grunnarbeider allerede i løpet av våren.

TOMTEN: Her er en illustrasjon av området med en skisse til utbygging (Illustrasjon: DigiPlex)

Industrieventyr likevel ikke til Hønefoss

Det har i en tid vært jobbet med å få en gedigen batterifabrikk til Hønefoss. Statkraft hadde tro på Follum og satset hardt på at batterifabrikken med 2000 arbeidsplasser skulle bli en realitet på Ringerike.

Det er Equinor, Norsk Hydro og Panasonic som står bak prosjektet. Tomten, som Statkraft anså som velegnet, ligger på vestsiden av elva ved Follum.

Vi skrev om dette i Viken Nytt nummer 1, som allerede er trykket og på vei ut til abonnentene. Men vi vet nå at Follum dessverre ikke gikk videre i kampen blant til sammen 82 kandidater.

– Vi hadde ikke store forhåpninger om å få etableringen, men vi trodde på en finaleplass. Vi er vant til at prosjekter kommer og går, så for oss er dette en kjent situasjon. Forskjellen er vel at denne etableringen har fått svært stor oppmerksomhet, sa Rolf Jarle Aaberg til Ringerikes Blad etter at planene for Treklyngen ble lagt i grus.