Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Treklyngen gjør seg stadig mer attraktiv

-Vårt overordnede mål er å bygge opp en industripark for biomasse og fornybar energi . Vi gjør nå investeringer for å gjøre oss enda mer attraktive for industrietableringer, sier Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen. Det heleide datterselskapet til Viken Skog satser nå rundt åtte millioner kroner på å legge til rette for togtransport av flis, og sikrere forsyning av industrivann.


Den gamle flissiloen på Follum ble revet nå i august og arbeidet med flisterminalprosjektet er godt i gang. Det nye sporet blir på 340 meter og er delvis elektrifisert. I løpet av oktober vil det bli lagt et spor med skinner og infrastrukturen vil være på plass.

-For flisterminalen var det avgjørende at vi fikk en god samarbeidsavtale mellom Saugbrugs og Begna Bruk. Ideen har sirkulert en periode, men nå var de andre klar til å starte samarbeidet. Så vil vi i tiden fremover arbeide med andre interessenter som driver med logistikk og transport for å fylle terminalen med ytterligere aktivitet, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.

 

Forutsetter pålitelig vannforsyning

-Når det gjelder vanninntaket med renseanlegg så er dette nødvendig for å skifte ut svært gammelt utstyr, reparere tiltagende slitasje på rørgater og ventiler og installere reservevannforsyning. Vi leverer prosessvann til Vardar Varme sin fjernvarmeproduksjon og ønsker at fjernvarmen skal ha forutsigbar og pålitelig forsyning. Vi har også henvendelser og dialog med industriaktører som forutsetter pålitelig vannforsyning for at de skal kunne etablere seg på våre områder, sier Aaberg.   

 

Arealbruk

Grovt regnet har Treklyngen ca 1 000 dekar som er brukbart for industriformål. Av dette er noen arealer i ytterkant av industriområdet avsatt for datasenter, eller annen energiintensiv industri.

-Disse arealene er litt trange og langt fra vår infrastruktur. Dette gjelder spesielt 160 dekar langs E16 der vi har konkrete planer som vi forventer beslutning på i høst. I tillegg inngikk vi og to andre grunneiere på Kilemoen (Vestsiden av elva) en samarbeidsavtale med Statkraft i sommer. I denne avtalen stiller vi til disposisjon ca 100 dekar med uregulert areal ved Hensfoss, sier Aaberg. Statkraft skal i åra framover ferdigstille reguleringsplan på om lag 1000 dekar og tilrettelegge for kraftkrevende industri.

 

Utvikling av teknologi, pilot- og demonstrasjonsanlegg

-Øvrige areal, mer sentralt på områdene våre, er tilrettelagt for skogbasert industri. Her tar prosjektutvikling og teknologiavklaring en del lengre tid enn det man skulle ønske. Vi er glad for at vi har hatt mulighet til inntekter fra annen industri og generell utleievirksomhet i våre lokaler i påvente av at biodrivstoff-prosjekt og biokarbonprosjekt blir modne for investeringsbeslutning. Våre samarbeidspartnere bruker 100-vis av millioner kroner på utvikling av teknologi, pilot- og demonstrasjonsanlegg med tanke på at fullskala-anlegg kan plasseres på Treklyngen om noen år, sier daglig leder Treklyngen. Tidslinjen er vanskelig å forutse, men det kan fortsatt ta 3 – 5 år før man får verifisert om teknologien fungerer tilfredsstillende.

 

Elektrifiseringen vellykket

Tømmerterminalen på Follum er viktig for effektiv logistikkhåndtering. Herfra sendes årlig 300 000 kubikkmeter tømmer på tog. I 2019 ble elektrifiseringen av terminalen ferdigstilt. Det medfører reduserte kostnader, mindre støy og lavere utslipp.

-Elektrifiseringen av tømmerterminalen var svært vellykket etter vårt syn. Samarbeidet med BaneNor og togoperatørene fungerer bra og kapasiteten er bedre enn forventet, ifølge Aaberg. I gjennomsnitt går det mer enn ett tømmertog pr. dag fra Follum Tømmerterminal.

 

Interessen øker

Treklyngen har den siste tiden fått flere henvendelser fra aktører som kan være interesserte i å etablere seg på Follum. Dette er både større industriselskaper med interesse innen biomasse-segmentet, men også oppstartsbedrifter fra regionen som etablerer seg i kontorlokalene på Follum. Pr. i dag er det 25 bedrifter som leier kontor eller produksjonslokaler hos Treklyngen.

 

– Vi har fått flere henvendelser fra aktører som vurderer å etablere seg her med datasentre, og det ble enda flere henvendelser under Covid-19. Det har vært mye fokus på hjemmekontor og det å bruke digitale løsninger. Vi skal heller ikke glemme bort at det skjer mye digitalisering innen industrien. Det er jo positivt at aktører mener Ringerike er godt egnet for denne typen virksomhet, med sin gode tilgang på arealer, fornybar strøm og kjølevann. Men vi skal ikke fylle våre arealer med datasentre! sier Aaberg.

 

Øke konkurransekraften

Styreleder i Treklyngen og Viken Skog Olav Breivik mener det er viktig å investere for å øke konkurransekraften.

-Selve industrivannbiten er en ren vedlikehold-sak som sikrer forsyningen. Flisterminalen derimot er for å øke konkurransekraften og utvikle Treklyngen og Follum som industri og næringspark. Det vil jo ikke bare være en flisterminal, men en mulighet for andre aktører å vurdere mer togtransport. Vi jobber med mange langsiktige prosjekter. Det er krevende å reise nye industriarbeidsplasser for det er lange beslutningslinjer, men vi er optimistiske og har troen, sier Breivik.

Les mer om Treklyngen her