Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tre aktuelle steder for ny tømmerhavn

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok denne uken planprogrammet for regional plan for lokalisering av fremtidig tømmerhavn. Planprogrammet beskriver at tre steder skal utredes nærmere. Disse er Holmen i Drammen, Juve Pukkverk i Svelvik og Storsand sandtak i Hurum.


-Vi har nå vedtatt planprogrammet og står igjen med tre områder i Drammensfjorden som er aktuelle som ny permanent tømmerhavn, sier fylkesvaraordfører, Olav Skinnes (Senterpartiet).

 

- For skognæringen er en utskipingshavn i indre del av Drammensfjorden viktig. Jeg vil berømme styringsgruppa som har jobbet konstruktivt med de ulike alternativene, sier Skinnes.

- Styringsgruppa har vist at det går an å få til gode alternativer selv i kompliserte saker som berører mange parter med ulike interesser. Forslaget til regional plan skal etterhvert sendes på høring og offentlig ettersyn før sluttvedtak i fylkestinget før jul, sier Skinnes.

Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog har fulgt prosessen tett.

-Vi er godt fornøyd med utviklingen i dette planarbeidet. Sammen med styret i tømmerterminalen har vi gitt omfattende innspill til prosessen, og vi føler at våre synspunkter i stor grad har blitt tatt hensyn til. Av de tre alternativene som nå blir utredet nærmere mener vi at Holmen er det beste alternativet, både fordi det er optimalt i forhold til hovedveiene og fordi det også kan kombineres med transport av tømmer på jernbane. Et annet godt alternativ er Gullhaugodden i Lier, men vi respekterer at fylkesutvalget har lagt avgjørende vekt på innsigelsene fra Lier til å omregulere deler av denne til tømmerhavn.

Juve pukkverk ved Svelvikveien kan også bli en teknisk svært god tømmerhavn, under den klare forutsetning av at det bygges ny fylkesvei fra E18. Hvis Svelvik blir valgt som fremtidig tømmerhavn må vi har garantier for at vi kan fortsette å benytte Lierstranda inntil ny vei og terminal er etablert, sier Bjella.

Storsand sandtak i Hurum vil medføre høyere transportkostnader, og det er i tillegg betydelig usikkerhet knyttet både til adkomstvei og farleden i fjorden utenfor. Vi mener Holmen er det beste alternativet til Lierstranda. I media fremstilles det som at vi snakker om en giganthavn for tømmer med voldsom transportbelastning i bygatene. Faktum er at vi snakker om i gjennomsnitt kanskje tre vogntog i timen på dagtid, på et veisystem til havna med direkte avkjøring fra hovedveiene E18 og E134, sier Bjella.