Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tørkeskader på skogplantefelt- meld inn plantetap innen 15. oktober

Den varme og tørre sommeren har vært en utfordring for årets plantefelt i enkelte av Viken Skogs områder. Skogeiere med stort tap av planter på årets eller fjorårets flater oppfordres til å ta kontakt med sin skogkommune innen 15. oktober 2018. Benytt gjerne høstens jakt til å se på egne plantefelt.


 

Landbruksdirektoratet har spurt Fylkesmennene om en tilstandsrapport for plantefelt fra 2017 og 2018.

Nå er vi godt inne i høsten, bladene i skogen visner og det er lettere å se plantene. Utover høsten viser det seg hvilke planter som ser ut til å ta seg opp igjen etter en periode med tørkestress og hvilke som går ut.

Skogsjef Øst i Viken Skog, Even Bergseng har inntrykk av at det har gått overraskende bra med de nye plantefeltene i Viken Skog.

-Det har vært varierende forhold i sommer som igjen gir varierende resultat: grunnlendt mark, sydvendt/soleksponert osv vil gi mer tørke. Mitt inntrykk ut fra det jeg har hørt er at det har gått overraskende bra med våre plantefelt, men det jo først utover nå at vi virkelig får en god oversikt. Vi anbefaler å sjekke opp årets plantinger litt ekstra med tanke på tilstand og eventuelle tiltak. Er det store skader må det plantes på nytt, eller hvis det er litt avgang (døde planter) her og der kan man suppleringsplante slik Fylkesmannen har tilskudd for. Det er viktig å følge opp plantefeltene. Det er lett å «komme skjevt ut» hvis man ikke sørger for god foryngelse umiddelbart etter hogst, sier Bergseng.

60% tilskudd

Det er i Norge i dag en generell ordning med at det gis tilskudd til suppleringsplanting (klimatilskudd) 60% tilskudd til plantekjøp og utplanting av 50 planter pr dekar forutsatt at man da kommer opp i den forskriftsmessige tettheten på foryngelsen i forhold til bonitet. Det kreves av søker å ha dokumentasjon med kart på hvor det er plantet og kvittering på plantekjøp. Skogeiere som supplerer i høst kan søke om tilskudd for dette våren 2019 til skogbrukssjefen i sin kommune.

Landbruksdirektoratet ønsker fylkesvise rapporter på om det i særlig utsatte områder kan være skogeiere som har større tap enn det som kan dekkes av 60% suppleringstilskudd.

Melding om store tørkeskader på plantefelt må sendes til kommunen innen 15. oktober 2018.