Tørke i marka og skogplanting

Varmeperioden kom tidlig i sesongen og spørsmålet melder seg om det er for tørt å plante? Foreløpig blir det anbefalt å fortsette med skogplanting på Østlandet, men noen råd kan være nyttige å merke seg.


 

Uvanlig lang og varm tørkeperiode i mai/juni er en utfordring både for skogplanter og plantører. Det kommer nå jevnlig spørsmål om det er for tørt til å plante. Viken Skog, planteskolene i Sør-Norge og forskere i NIBIO og andre aktører i skogbruket i Vestfold følger situasjonen.

Slik som situasjonen er nå er det viktig å presisere:

  • Prioriter arealer og planteplasser med dypt jordsmonn der plantene kan settes dypt. Pluggen skal dekkes med 2-3 cm mineraljord før avskrapet strø legges tilbake som beskyttelse mot fordampning.
  • Unngå de grunneste, tørreste plassene.
  • Prioriter flater etter de siste hogstene.
  • La plantene ligge så lenge som mulig på kjølelager. Og oppbevar alltid plantene i skyggen.
  • Halvtørr eller tørr plugg må alltid fuktes opp før planting. Helst ved å dyppe pluggen og la den bli mettet med vann.