Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Tor-Henning 

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Tor-Henning

Navn og alder: Tor-Henning Gunnerød, 36 år

Nyansatt som: Skogbruksleder, jobber midlertidig som skogkulturansvarlig

Utdannelse: Møbelsnekker, møbelsnekkermester, fagskoleingeniør møbel og trevare fra fagskolen Innlandet

Jobberfaring: Produksjonsarbeider, produktutvikler/teknisk tegner, avdelingsleder, fabrikk og innkjøpssjef

Trives med: Trening i skog og mark, praktisk arbeid, kontakt med mennesker, løse utfordringer. 

Brenner for: Bruk og utnyttelse av det fantastiske materialet som treverk er, gjennom et aktivt skogbruk, og foredling av trevirke i Norge

Kontaktinfo: mobil: 414 71 519 | e-post: tgu@viken.skog.no

Hvem er egentlig Tor-Henning?

– Jeg er en positiv og engasjert person, som liker å være med på det som skjer. Jeg elsker å løse utfordringer og jeg er veldig glad i å utforske nye steder, enten til fots eller på sykkel.

Hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg har vokst opp med skog, og vært med i skogen hver vinter fra jeg var noen år gammel, på manuell skogsdrift med motorsag, traktor og vinsj. Som 19 åring kjøpte jeg egen gård, med skog. Der hugger jeg tømmer og ved hver vinter. Skogsarbeid er en fantastisk fritidssyssel og ikke minst god trening.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Det er alltid nok å gjøre hjemme på gården. Som stell av dyr, vedlikehold av bygninger og vedproduksjon. Når jeg har ledig tid er jeg hjemme med familien, ute og sykler i skog og skogsbilveier, eller på fjelltur til fots. Gjerne med fiskestang. Jeg er også veldig svak for molter. Er moltene modne, finner du meg helst på ei myr.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Jeg bor midt i skogen, og har et nært forhold til den. Jeg er for en balansert tilnærming til skogbruk, hvor vi tar vare på miljøverdier og rekreasjonsområder, men samtidig utnytter de ressursene som finnes i skogen.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Jeg tror det beste blir å bli kjent alle de fantastiske menneskene som jobber i skogbruket, og ikke minst alle grunneierne. Jeg ser også frem til å komme meg rundt, treffe mennesker og lære nye ting.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Den viktigste jobben vår er å skape verdier for grunneieren. Samtidig som vi ivaretar natur og miljøverdier på en god måte. Jeg tror det er viktig med en mest mulig effektiv verdikjede. Og at vi evner å tenke nytt. Naturressursene i verden tror jeg kommer til å bli et knapphetsgode, og at det blir viktigere og viktigere å forvalte disse ressursene på en god og effektiv måte.

Vi i Viken Skog ønsker Tor-Henning velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!