Toppbrekkskader

I år har toppbrekkskader på skog vært langt mer omfattende enn tidligere år. Og spesielt mye har det vært i Vestfold.


 

Bilde: Toppbrekkskader i Sandefjord. Foto: Tor Anton Andersen, Skogselskapet i Vestfold

Høydelag med mest skadeomfang ligger ca på 50- 150 m.o.h. som er noe lavere enn tidligere år (300 m.o.h). Skadeomfanget er størst i granbestand hogstklasse 3 og 4.

Skogbruksleder i Viken Skog, Håkon Bingen har sett mye toppbrekkskader de siste ukene i Vestfold.

-Jeg har selv vært med å avvirke bestand i år der skadeomfanget har vært så stort at Skogbrand først har vært inne og gitt erstatning. Dette var en hogstklasse 3 bestand. Jeg oppfordrer skogeiere til å ta en befaring skogen sin nå i nærmeste fremtid for å se om det er skader. Eventuelt ta kontakt med skogbruksleder eller Skogbrand, dersom skadeomfanget er stort, sier Bingen.

Bilde: Toppbrekkskader i Sandefjord. Foto: Tor Anton Andersen, Skogselskapet i Vestfold

Bingens forslag til tiltak for å unngå snøbrekk skader på skog

-Det er viktig å gjennomføre tidlig og kraftig ungskogpleie

-Ved å sikre framtidstrærne god plass gjennom ungskogfasen styrkes skogens robusthet mot storm

-Økt robusthet mot vind / storm er bare én av mange positive effekter av ungskogpleien

-Ta helst også en sen ungskogpleie

-Unngå sen tynning

Seniorrådgiver Ellen Finne hos Fylkesmannen i Vestfold har fått inn en del meldinger om snøskader i Vestfold til nå, men regner med at det kommer flere når snøen går til våren.

-For skogbruket er det først og fremst viktig å lokalisere og beregne skadeomfang der det kan utløse forsikringssaker. Det virker som det er mange skogeiere som har nedprioritert stormskadeforsikring. Jeg mener vinterens skader må opp i skogkulturprosjektet: mer stedstilpasset skogbehandling som for eksempel plantetetthet, treslagsvalg og ungskogpleie. Hvis vi får en varm, tørr sommer kan det også bli en oppblomstring av barkbiller igjen, sier Finne.

Les mer om snøskader og forsikring her