Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tømmerprisene holder seg på et høyt nivå

Tømmerprisene har holdt seg stabilt høye i mer enn to år, og det fortsetter til tross for at trelastprisene har gått kraftig ned siden toppen i fjor. – Forklaringen er mangel på råstoff hos industrien, opplyser Heidi Bålerud, salgssjef i Viken Skog. 


Skogeiere i prat med skogbruksleder foran tømmervelte

BRA PRIS: Du som skogeier får fortsatt god pris på tømmeret i månedene som kommer på grunn av høy etterspørsel. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Skogeiere som har hatt hogst i løpet av de siste årene, har kommet godt ut av det økonomisk. Det samme vil gjelde for dem som skal ha gjennomført hogst i månedene fremover.

− Med fall i trelastprisene ville man normalt ha forventet fall i tømmerprisene også, men situasjonen er annerledes. Både sagbrukene og masseindustrien har lite tømmer på lager, og det er lite tømmer rundt om på velteplassene. Det er kamp om tømmerstokken, og i tillegg er det fortsatt stor etterspørsel etter norsk tømmer fra blant annet Sverige og Tyskland, forteller Heidi Bålerud.

SE MER: Salgssjef Heidi Bålerud og leder for markeds- og eierkommunikasjon Helene Nygaardsvik Ruud snakker om tømmermarkedet og utsiktene fremover i dette innslaget. Video: Egil Granum, Viken Skog

Holder hjulene i gang

Når det går mot vinter, pleier sagbrukene å bygge opp lagerbeholdningen av trelast. Nå er det imidlertid mange sagbruk som forbruker i produksjonen det de får inn av tømmer i løpet av en uke.

− Det går «fra hånd til munn», rett fra velteplass til produksjon. Hele skognæringen er nå opptatt av å holde hjulene i gang slik at entreprenørene, tømmerbilsjåførene og industrien har arbeid. Det er viktig både for de som har dette fornybare råstoffet som levebrød og for samfunnet for øvrig, understreker Lars Kristen Haug, skogsjef i Viken Skog.

Også masseindustrien, og særlig biobrenselanleggene, øker lagerkapasiteten i løpet av vintersesongen. Det gjør at prisene på massevirke og biovirke holder et høyere nivå enn for noen få år siden.

SKOGSJEF: Lars Kristen Haug.

Befaring med drone

Det er prisforhandlinger på sagtømmer flere ganger i året, og vanligvis er avtaleperioden på to måneder. Kommende periode er fra 1. november og ut året.

− Det er mange usikkerheter når det gjelder neste år, men med tanke på lagersituasjonen hos industrien er det lite som tilsier en sterk reduksjon i tømmerprisene. Prisene ser ut til å vedvare gjennom vinteren, og markedet fungerer åpenbart med pris og etterspørsel. Eksporten via Viken AT Market er i så måte en sterkt medvirkende årsak. Vi ser at industrien i Europa er villige til å betale mer for norsk tømmer selv om de også må ut med en god del mer enn norsk industri for å få fraktet tømmeret frem til sine tomter, fastslår Heidi Bålerud.

Den sterke etterspørsel etter tømmer, inkludert lite tømmer på bilveislager, gjør at tømmeret nå blir hentet svært raskt etter hogst.

− Nå håper vi på en stabil vinter med tele i bakken. Da skal vi få avvirket over alt der skogeierne planlegger og ønsker hogst. Det er bare å ta kontakt med din lokale skogbruksleder for befaring. Alle skogbrukslederne har nå også drone slik at de også får gode bilder av skogen fra lufta, forteller Lars Kristen Haug.

TAKE-OFF: Skogbrukslederne i Viken Skog har med seg drone, som har blitt en viktig del av befaringen.