Tømmerprisene fortsetter å øke - sikre deg hogstkapasitet nå!

Stor etterspørsel etter alle sortimenter gjør at Viken Skog har fått til ytterligere økninger i et allerede høyt prisnivå. Økningen varierer med region og sortiment.


 

 I Vestfold og store deler av Buskerud er det spesielt høy prisøkning på bjørk. Dette er en svært god mulighet som skogeierne nå bør benytte seg av. I Akershus og Østfold er det massevirkeprisene på furu som øker mest. Denne nærmer seg nå prisen på massevirke gran. I mange regioner øker også sagtømmerprisene. Den nye prisøkningen har virkning fra 1. september.

Høye priser, gode driftsforhold og tørkesituasjonen i landbruket, som gir reduserte inntekter, gjør at mange ønsker å hogge tømmer.

 Viken Skog begynner å merke pågangen. Bare de to siste ukene har skogbrukslederne inngått avtaler på ca. 150 000 kubikk tømmer. Dette er meget høye tall for september.

Skogsjef Lars Kr. Haug oppfordrer alle skogeiere som planlegger hogst å ta kontakt med sin lokale skogbruksleder eller Viken Skog Servicesenter for mer informasjon.

-Driftsapparatet utnyttes for fullt og i enkelte områder kan det bli noe ventetid på entreprenør. For effektiv planlegging og god utnyttelse av driftskapasiteten i høst og utover vinteren er vi avhengig av å få inn bestillingene på hogst så tidlig som mulig.  Markedet for skogbruket er utrolig bra nå. Tømmerprisene er høyere enn på mange år, det er stor etterspørsel etter alle typer virke og driftsforholdene i skogen er gode. Det er veldig attraktivt for skogeierne å hogge nå, sier skogsjef Haug.

En som er enig i det, er andelseier Gudbrand Bergsund i Ringerike.

-Jeg hadde lyst til å tynne et stort område og så at prisene var stigende, så jeg bestemte meg for at det var riktig å tynne nå. Jeg forsøker å tynne hvert år, men er opptatt av at jeg skal tjene litt på det også. Med de tømmerprisene som er føler jeg at jeg sitter igjen med litt penger etter driften, samtidig som jeg får en mye bedre skog til slutthogst om noen år. Tømmerkvaliteten og verdien i skogen min vil også øke, sier han.

-Nå hogger vi ca et par tusen kubikk på et bestand på 160 dekar med blandingsskog. Jeg kombinerer det med litt sluttavvirkning. Jeg synes det er interessant å være en aktiv skogeier og drive skogen som en bedrift. Skogen min står også for en vesentlig del av gårdsdriften, så jeg ser absolutt på skog som en fremtidsrettet næring. I tillegg har jeg investert i mere skog, ved å kjøpe opp noen skogeiendommer for en tid tilbake. Det angrer jeg ikke på i dag, sier Bergsund.

Viken Skog har konkurransedyktige priser og egne tillegg for andelseierne: http://www.viken.skog.no/andelseier/hvorfor-vere-andelseier/andelseiertillegg