Tømmer&Marked 2020- Alle trender på skogens side

På Viken Skogs store skogkonferanse Tømmer & Marked var det ingen tvil om at alle trender er på skogens side. – Skogen er et buzzord på konferanser om bærekraft verden over. Det er vilje til å investere i en så viktig og grønn næring og Norske skogeiere er i følge kapitalmarkedet i kanonposisjon.


 

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog åpnet den femte «Tømmer og Marked»-konferansen, som har blitt en av Skandinavias største konferanser i sitt slag. Her var  550 deltakere fra ti nasjoner og de fikk høre 14 foredrag i løpet av dagen.

-I år er det jubileum – femte året på rad vi arrangerer denne konferansen.  I 2016 arrangerte vi denne konferansen for første gang – da het seminaret «Marked, økonomi og skatt» med 150 deltakere her på Sundvolden. Fem år etter har vi vokst til å bli en av Skandinavias største i sitt slag under merkenavnet «Tømmer & Marked». Målet med konferansen er å sette skognæringen på dagsorden hos skogeiere, politikere, næringsliv, investorer, forskere, studenter og i storsamfunnet forøvrig. Tømmer & Marked er en nytenkende og entusiastisk konferanse som skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog, sa Breivik i sin åpningstale.

                                                                                                                                                           Foto: Gina Aakre, NSF

-Når vi ser på oppmøtet her igjen - er det gøy å se at skog engasjerer som aldri før.  Globalt er det stort fokus på klima, bærekraft og miljø. Vi i Viken Skog ønsker med Tømmer & Marked å vise at skognæringen er viktig og fremtidsrettet. Et aktivt skogbruk er av FNs klimapanel pekt på som et helt nødvendig virkemiddel for at vi skal nå våre klimamål, sa Breivik før han presenterte konferansen hovedinnleder Trygve Slagsvold Vedum (SP) Han var klinkende klar på at det må en mer offensiv skogpolitikk til.

Tømmerfrokost

På den røde løperen på vei inn til konferansen ble deltakerne møtt på rød løper av selveste Arne Brimi som serverte nydelig tømmerfrokost.

 

Hemmelig artist

I skogbruket handler det mye om generasjoner. «Tømmer og Marked» hadde i år 5 års jubileum og Viken Skog ønsket å overraske de 550 deltakerne i salen med en kjent og kjær norsk artist.  12 år gamle Jacob Børdal Andersen fra Showskolen i Hønefoss åpnet til tonene av Odd Nordstogas populære låt «En farfar i livet». Han sang de to første versene alene, før Nordstoga selv dukket opp med trekkspillet. Det var mange rørte i salen.

Skrøt av barna fra Showskolen

På Sundvolden hotell framførte han også Morgan Sulele-låten «Barn for alltid» sammen med Jacob og flere barn fra Showskolen i Hønefoss.

– Jeg er ikke så god til å lage show, så derfor har jeg med meg denne gjengen, sa Nordstoga som selv kommer i fra en går, med skogteig om de dyktige, unge sangerne. Det var en magisk og nydelig fremførelse hvor flere av de 550 i salen måtte tørke tårene.

Feil å bruke mer på elbiler enn på skogen

– Vi som har tro på bruk av skog må være tøffere i diskusjonene. Norge bruker mer på elbil-satsing enn på skog. Samtidig er vi mer avhengig av oljen enn før. Skal vi lykkes med grønn omstilling, må folk merke at det skapes arbeidsplasser og verdier. Nøkkelen ligger hos dere. Skal vi få til en klimasatsing i Norge, er skogen svaret, sa Vedum.

Senterpartiets leder mener det er feil at staten bruker 450 millioner kroner på vern av skog i Norge. Skogen er til for å brukes.

– Skal vi få til et grønt skifte, er det reell industri som gjelder. Vi må leve av å produsere varer, fastslår Vedum.

– Staten må være med og finansiere ny norsk skogindustri sammen med private aktører. Og vi må ha et regelverk som gjør det mer gunstig å investere i tung industri, blant annet med økte avskrivingssatser, mener Vedum.

Bruke, -ikke verne

Vedum var generelt kritisk til dagens politikk, som han mener fremmer skogvern framfor et aktivt skogbruk.

– Staten bruker i år 454 millioner kroner på vern av skog, og 203 millioner kroner på aktive skogtiltak. Vi bruker altså dobbelt så mye på å verne skog som på å få opp mer og ny skog for framtida. Det sier noe om de politiske prioriteringene, slo Vedum fast, og raljerte over alle som i festtaler våger å kalle en slik politikk et grønt skifte.

-Vi bruker 14 milliarder på å støtte en overgang til elbiler og import av teknologi, en politikk som ikke skaper en eneste norsk arbeidsplass. Tenk om vi heller hadde brukt noen millioner på å bygge opp ny skog og ny skog- og treindustri. Skal vi få til et virkelig grønt skifte må vi bruke penger på å etablere ny industri som gir verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, slo Vedum fast.

 

Bankene tror investorer vil se til skogen

Både Danske Bank, DNB og Sparebank 1 hadde innlegg på Tømmer & Marked.

Sjef for forretningsområdet skog og landbruk i Danske bank, Johan Freij var først ut og snakket om den nordiske skogbruksmodellen: Å ta vare på hele treet.

– Den nordiske skogmodellen burde vi eksportere til store deler av verden. Dere norske skogeiere må tenke stort og se at dere har alle mulige sjanser til å la næringen vokse. Det er ingen som har bedre forutsetninger enn dere i Norge til å satse på biodrivstoff. Dere er jo rett og slett i en kanonposisjon!  Har dere ikke fattet det? Dere har alle muligheter! Sa Freij

Høy appetitt for å låne ut penger til skogindustrien

Direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, Kaj-Martin Georgsen, er også optimistisk på skognæringens vegne.

Det er høy appetitt for å låne ut penger til skogindustrien, ifølge Georgsen. Han beroliget salen med at det er kapital tilgjengelig, og vilje til å satse på skognæringen, selv om bankens grønne penger riktignok ikke vokser på trær.

– Vi har for eksempel satt oss et måltall for å bidra til finansering av grønn eiendom frem mot 2025. Vi har sagt at vi vil bruke 130 milliarder kroner på finansiering av grønn eiendom. Da snakker vi både om nybygg og restaurering av eksisterende eiendom, sa Georgsen som understreket at treindustrien som helt avgjørende i grønn eiendom.

– Fremover blir det viktig å få ut mest mulig av ressursene som ligger i de norske skogene. I DNB ønsker vi å gjøre noe med vår egen klimarisiko, sa Georgsen, og viser til spørsmål de får om pengene som blir lånt ut til olje og gass.

Trebasert industri er sirkulær nettopp i sin natur

– Fremover vil vi også prioritere skognæringen. Det er et stort potensiale i norske skoger og der ligger et enormt potensial for dyktige eiendomsutviklere og arkitekter. Da er det enormt viktig å ha en skognæring som er med på det. Også er det viktig at det både lokalt, nasjonalt og i alle fora fremsnakkes næringen, sa Georgsen.

Georgsen pekte også på flere trender som er på skogindustriens side når det gjelder markedet fremover.

– Den økte motstanden mot plast vil skape økt etterspørsel etter tre. I tillegg ser vi en annen viktig trend som blir stadig mer aktuell, nemlig sirkulærøkonomi. Trebasert industri er sirkulær nettopp i sin natur, understreket Georgsen før han la til at kravene til bærekraft stadig er mer aktuelle for investorer.  

– Vi har ikke lenger et møte med analytikere og investorer uten at bærekraft blir nevnt, sa Georgsen.

 

Det må bli lettere å kjøpe og selge skogeiendommer i Norge

– Det må bli mulig å satse industrielt på skog, sa Ove Gusevik, leder for investment banking i Sparebank 1.

Som sine bank-kollegaer er han klar på at skogeiere har alle forutsetninger for å gjøre skognæringen stor og sterk.

-Tømmer & Marked har blitt Norges største møteplass for tre og skogindustrien, men ikke bare det. Det har også blitt en viktig arena for kapitalmarkedet. Det ble rekordplantet i Norge i 2019 med over 50 millioner planter. Det sier meg at noen har troen på denne næringen. Tilveksten er stor, men det hogges ikke nok, sa Gusevik.

Gusevik som selv er skogeier kritiserte den norske modellen for salg av skogeiendommer.

– Det må bli lettere å kjøpe og selge skogeiendommer i Norge. Vi har behov for mer aktive eiere om vi skal få fart på skogindustrien og utnytte potensialet. Det var flott å høre Slagsvold Vedum snakke om den private eiendomsretten i dag, men samtidig føler jeg at det stikkes kjepper i hjulene. Jeg er selv skogeier og andelseier i AT Skog og prøvd flere ganger å kjøpe skog, men det går ikke. – Å være investor i skog er noe som er lønnsomt over tid.  Det interesserer aktører i kapitalmarkedet. Skog er attraktivt i flere markeder. Det har stabil avkastning og det er grønt, sa Gusevik.