Tømmermarkedet – positiv utvikling, men ubalanse mellom sagtømmer og massevirke

Markedet for tømmer både i Norge og for eksport har utviklet seg bedre enn ventet etter Coronautbruddet ifølge salgssjef i Viken Skog Heidi Tandberg og daglig leder i Viken AT Market Håkon H. Myhra. Avsetningen for sagtømmer er god, mens det er betydelig mer usikkert for deler av massevirkemarkedet. Dette fører til ubalanse og utfordringer med høyere bilveislagre enn normalt for årstiden. Vi påvirkes også av en dyster utvikling i Tyskland som ser ut til å få nok et år med store barkbilleangrep.


Det norske markedet

For sagtømmer og de norske sagbrukene endte 2. kvartal bedre enn først ventet etter coronautbruddet kom.

-Vi opplevde noen reduserte inntak av sagtømmer, men det snudde raskt og utviklet seg til et bedre marked enn sagbrukene først fryktet. Det er særlig hjemmemarkedet som har gått bra og furu som har vært ettspurt i perioden. Sagbrukene har meldt at de er trygge på prognosene ut september, men at de er usikre på 4. kvartal da det er mindre ordrereserver nå enn det det bruker å være på denne tiden. Dette er knyttet til proffmarkedet og oppstart av større byggeprosjekter, sier salgssjef Heidi Tandberg.

Papirprodukter et fallende marked

Når det gjelder masseindustrien så er det todelt hvordan den har klart seg i perioden.

-Papirprodukter har lenge vært i et fallende marked, men coronautbruddet førte til en betydelig forverring i dette markedet. For Norske Skog Skogn som produserer avispapir er det snakk om et fall på 30% i Europa.  Skogn klarte seg bra i første halvår som følge av at de klarte å ta nye markedsandeler og sikret seg en større del av markedet i Asia etter at fabrikken i Albury ble nedlagt. De er veldig usikre på hvordan det blir for 2. halvår og har gjennom sommeren besluttet å stoppe en maskin. Det samme gjelder for Norske Skog Saugbrugs i Halden som produserer magasinpapir. Her har markedet falt omlag 40% og dette har preget produksjon i hele første halvår. For industrien som produserer cellulose, drikkekartong og hygiene så har det gått bedre og de tar imot tømmer i henhold til avtalene, forteller Tandberg.

 

Eksportmarkedet

Også eksportmarkedet har utviklet seg bedre enn forventet og daglig leder i eksportselskapet Viken AT Market Håkon H. Myhra er positiv til utviklingen fremover.

-Sagbrukene i Sverige har greid seg mye bedre enn fryktet gjennom våren. Varsler om permitteringer og force majeure ble ganske raskt kansellert og de fleste kjørte med normal kapasitet. Et sterkt «do-it-yourself»-marked og finsk streik i skogindustrien tidligere i vinter gjorde at svenske sagbruk har økt volumet på hjemmebane og tatt nye markedsandeler i eksportmarkedet. Det viktige UK-markedet har gradvis åpnet opp og eksporten til USA har økt som følge av redusert Canadisk trelastproduksjon. De mange plattingene som er bygd rundt omkring i de tusen hjem denne våren har bidratt sterkt til et rekordhøyt forbruk av impregnert trelast. Samlet sett har derfor de svenske sagbrukene kommet godt ut av situasjon og svenske eksportpriser på høvellast økte i mai måned forteller Håkon Myhra. Ellers skjer det nye konsolideringer i svensk trelastindustri, sist ut er Vida som kjøper alle de fire svenske sagbrukene til Bergs Timber. Det betyr en aktør mindre blant alle sagbrukene i Sør-Sverige.

 

Barkbilleangrep i Mellom-Europa

- Sagbrukene i Baltikum kjører også som normalt, men avsetningen av celluloseflis er en begrensning i dagens marked med fiberoverskudd. Signalene vi har fra Tyskland er imidlertid fortsatt ganske dystre. En tørr vinter og tidlig vår bereder grunnen for nok en «billesommer» i skogen. All avvirkning konsentreres om hogst av skog med angrep av barkbiller. Avvirkningen i skogen går på full kapasitet og sagbrukene kjører for fullt, men utbudet av tømmer og trelast er dessverre svært stort. Celluloseflis fra sagbrukene er også her en flaskehals, plateindustrien som normalt tar unna store kvantiteter med flis kjøre for 60-70 % av normal kapasitet, forteller Myhra.

Han forteller at de har lykkes med å få til leveranser av et mindre volum gran sagtømmer til Kina i juni og juli etter at det har vært en pause siden i fjor høst.

-Vi opplever det kinesiske markedet som svært volatilt og med tilhørende stor risiko. Interessen er imidlertid tilstede, men uforutsigbarhet i containerfrakter gjør dette til en vanskelig øvelse. Tyskland har blitt en betydelig eksportør av sagtømmer til Kina i løpet av det siste året, sier han.

 

Ubalanse mellom sagtømmer og massevirke

Massevirkemarkedet preges fortsatt av et altfor stort utbud av tømmer og flis. Svenskene har ikke lykkes med å redusere virkeslagrene av massevirke, bare siste året har virkeslagrene i Sverige økt med 13%.

- Industrien har nok lært noe fra de siste årene og er litt redd for å kjøre prisene for lavt. De store fiberlagrene vil definitivt prege skogbruket og skognæringen ved inngang til andre halvår, og prisene vil derfor være fallende. Slik virkesmarkedet ser ut nå vil det være stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke i andre halvår. Sagbrukene i Norge, Sverige og Baltikum har i hovedsak en lagersituasjon som ikke er for stor. Samtidig tar de fleste aktørene i skogbruket en produksjonsstopp på 2-4 uker i sommer for å redusere massevirkelagrene. Det er derfor en reell bekymring for tilgangen til nok tømmer for sagbruka utover høsten. Ellers har en svak norsk krone gitt gunstigere vilkår for eksport, selv om valutasikringer gjør at effekten er vanskelig å utnytte fult ut. Fraktratene fastsatt i utenlandsk valuta har blitt desto dyrere, men her har også en lav oljepris bidratt til lavere bunkers og lavere fraktpriser, sier Myhra.

 

Norsk tømmer vil bli ettertraktet i eksportmarkedet

Viken AT Market har ansvar for eksporten både for Viken Skog SB Skog og AT Skog som nå inkluderer hele Vestlandet. - Ved inngangen til tredje kvartal har vi lykkes med å gjøre kontrakter på sagtømmer både til Sverige, Danmark, Baltikum og Tyskland. I hovedsak er dette til våre gamle kunder som vi har en langsiktig relasjon mot og som har et ønske om å holde kanalen mot Norge åpen.  Det er ingen hemmelighet at det først og fremst er Tyskland som er svært krevende om dagen. De store problemene knyttet til barkbilleangrep i Mellom-Europa gjør at det er omstridt å importere tømmer fra Norge, og prisen har derfor falt betydelig i løpet av det siste halvåret forteller Håkon H. Myhra.

- Ellers gleder vi oss våre noen små lyspunkter i en ellers vanskelig markedssituasjon. Her om dagen lastet vi en polsk semitrailer med flott eik sagtømmer som skulle til et lite sagbruk sør i Polen. Generelt har vi stor tro på at norsk tømmer vil bli ettertraktet i eksportmarkedet når vi ser de store ødeleggelsene som rammer skogen gjennom et stort belte i Mellom-Europa forteller en optimistisk daglig leder i eksportselskapet Viken AT Market.