Sjefsøkonomen i Eika og konsernsjefen i OBOS kommer til Tømmer & Marked 2021

Viken Skog tar sats og planlegger for Tømmer & Marked 2021. Vi i Viken Skog mener at mye kan digitaliseres, men ikke alt. Kanskje er det ekstra viktig å samle verdikjeden skog i første kvartal av 2021. Til konferansen kommer blant annet Eikas sjefsøkonom Jan L. Andreassen og konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj.


Hvilke makroøkonomiske trender vil påvirke skogindustrien fremover?
 
Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Han er opptatt av de lange linjer og liker en god frisk debatt! De siste 20 år har han jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB og Norges Bank. Han har sin egen blogg, og kommenterer hyppig den løpende økonomiske utviklingen, og går heller ikke av veien for skarpe karakteristikker av manglende politiske grep for å få fart på verdiskapingen i Norge.
 
Foto: Eika 
 
På Tømmer & Marked vil Andreassen bidra med innsikt i de viktigste makroøkonomiske trendene som påvirker skogindustrien, og kanskje har han også et godt råd å komme med til oss i skognæringen.
 
"Godt håndverk, som godt treverk"
 
Daniel Kjørberg Siraj har lang fartstid i OBOS konsernet, og de siste 5 årene vært konsernsjef. OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer. Mye har endret seg siden OBOS ble etablert i 1929, men én ting står fast: Hovedmålet er å bygge gode boliger til medlemmene. Og en av deres viktigste prioriteringer er å ta ansvar for miljø og klima. I den sammenheng har de tatt store steg innen bærekraftig byutvikling og har en rekke tiltak og prosjekter på gang. De skal ta miljøvennlige bygg et sted lenger. Kampanjen godt håndverk, som godt treverk er et eksempel på dette.
 

Foto: OBOS

Siraj kommer til Tømmer & Marked for å fortelle om hvorfor de fokuserer så sterkt på bruk av tre gjennom blant annet kjøpet av Block Watne – Norges største produsent av trehus. Har han noen råd til oss i skog- og trenæringen for hvordan vi kan dra nytte av den medvinden vi opplever for bruk av tre om dagen? Hvordan vil dette påvirke byggebransjen i årene framover?

Begrenset antall plasser - sikre deg din plass allerede nå

For 2021 vil det være et begrenset antall plasser og vi vil selvfølgelig forholde oss til myndighetenes retningslinjer og ivareta smittvern. 

PÅMELDING HER