Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sjeføkonomen i Eika og konsernsjefen i OBOS kommer til Tømmer & Marked 2022

Viken Skog tar sats og planlegger for Tømmer & Marked 2022. Vi i Viken Skog mener at mye kan digitaliseres, men ikke alt. Kanskje er det ekstra viktig å samle verdikjeden skog 26. januar 2022. Til konferansen kommer blant andre Eikas sjeføkonom Jan L. Andreassen og konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj.


PÅMELDINGEN ER I GANG: Til konferansen kommer blant andre Eikas sjeføkonom Jan L. Andreassen og konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj.

Av Helene N. Ruud
 

Hvilke trender vil påvirke skogindustrien fremover?

 
Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn-og utland. Han er opptatt av de lange linjene, og liker en god frisk debatt. De siste 20 årene har han jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DNB og Norges Bank. Han har sin egen blogg, og kommenterer hyppig den løpende økonomiske utviklingen. Han går heller ikke av veien for skarpe karakteristikker av manglende politiske grep for å få fart på verdiskapingen i Norge.
 
VIL HA FART PÅ VERDISKAPINGEN I NORGE: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, kommenterer hyppig den løpende økonomiske utviklingen. Foto: Eika. 
 
På Tømmer & Marked vil Andreassen bidra med innsikt i de viktigste makroøkonomiske trendene som påvirker skogindustrien, og kanskje har han også et godt råd å komme med til oss i skognæringen.
 

Godt håndverk og godt treverk

 
Daniel Kjørberg Siraj har lang fartstid i OBOS-konsernet, og de siste fem årene har han vært konsernsjef. OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av nær en halv million medlemmer. Mye har endret seg siden OBOS ble etablert i 1929, men én ting står fast: Hovedmålet er å bygge gode boliger til medlemmene. Og en av deres viktigste prioriteringer er å ta ansvar for miljø og klima. I den sammenhengen har de tatt store steg innen bærekraftig byutvikling, der de har en rekke tiltak og prosjekter på gang. De skal ta miljøvennlige bygg et sted lenger. Kampanjen «Godt håndverk ­­– godt treverk» er et eksempel på dette.
 
NORDENS STØRSTE BOLIGBYGGER: Daniel Kjørberg Siraj har lang fartstid i OBOS konsernet. Nå skal han ta OBOS et steg lengre ved å bygge mer miljøvennlige bygg. Foto: OBOS.
 
Siraj kommer til Tømmer & Marked for å fortelle om hvorfor de fokuserer så sterkt på bruk av tre gjennom blant annet kjøpet av Block Watne – Norges største produsent av trehus. Har han noen råd til oss i skog- og trenæringen for hvordan vi kan dra nytte av den medvinden vi opplever for bruk av tre om dagen? Hvordan vil dette påvirke byggebransjen i årene fremover?
 
Det er begrenset antall plasser på Tømmer & Marked – sikre deg din plass!

PÅMELDING HER