Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tømmer med skip og lektere

Langt inne i Belgia – med kort vei til både Luxemburg og Tyskland – ligger et sagbruk hvis eiere gjerne vil ha ferskt tømmer fra Norge. Viken AT Market inngikk avtale med sagbruket i fjor. En bit av ferden går tømmeret med kanalbåter.


Kanalbåt med lektere med norsk tømmer

LEKTERE MED NORSK TØMMER: Fra styrhuset i kanalbåten (bukserbåten) som skyver lektere med tømmer fra Norge. Bildet er tatt i Liège. Foto: Kjersti Denver, Viken AT Market

Av Bjørn H. Pettersen

Norsk tømmer er etterspurt over store deler av Europa. På bare litt over ti år har Norge gått fra å være en stor tømmerimportør til å bli en enda større tømmereksportør. I løpet av 2022 og 2023 har vi samlet eksportert 8,3 millioner kubikkmeter med tømmer.

Rekordåret var 2022 (4,3 millioner kubikkmeter), tett fulgt av fjoråret (4 millioner kubikkmeter), ifølge Statistisk sentralbyrå.

Viken AT Market, eksportselskapet til Viken Skog og AT Skog, er blitt en betydelig aktør i tømmermarkedet. Både i 2022 og i 2023 solgte selskapet mer enn 1 million kubikkmeter med tømmer, altså en firedel av den totale eksporten fra Norge. Det meste går til Sverige, Tyskland og Baltikum, men noe finner altså veien dypt inn i det bølgete belgiske landskapet.

– Det sier litt om etterspørselen etter norsk tømmer når et stort sagbruk i Belgia bruker mye ressurser på å få det fraktet med skip og lektere fra havn i Norge til sagbrukstomta ved den lille byen Vielsalm, som ligger nesten helt øst i Belgia. Hittil har vi sendt åtte skipslaster dit, noe som tilsvarer cirka 40.000 kubikkmeter med tømmer, forteller Kjersti Denver, administrerende direktør for Viken AT Market.

PÅ KAIA I LIÈGE: Thomas F. Hovde og Kjersti Denver i Viken AT Market i Belgia sammen med Fabrice Mergeai og Wiek Peters i distribusjonsselskapet Sapin. Foto: Erik Sandsbakk, Viken AT Market

Stort sagbruk i europeisk målestokk

I fjor var Kjersti Denver på besøk på sagbruket sammen med to av sine kolleger i Viken AT Market, Thomas F. Hovde og Erik Sandsbakk. De fikk også omvisning langs en av kanalene.

– Elve- og kanalsystemene er sentrale ferdselsårer lenger sør i Europa, også i Belgia, og det er naturlig nok mange som har transport langs kanalene som levevei. Vi møtte en familie som både jobber og bor om bord i sin egen kanalbåt, som blant annet benyttes til å skyve lektere med norsk tømmer fra tømmerhavna og langs kanalsystemet til Liège, forteller Kjersti Denver.

Hun legger til at Liège er den byen med kanalforbindelse som ligger nærmest sagbruket Viken AT Market har avtale med.

OMLASTING AV TØMMER: På kaia der tømmeret lastes om etter at det har blitt fraktet med bukserbåt og lektere langs kanalsystemet. Båten er også bolig for paret som blant annet jobber med å frakte tømmer. Bilen på bildet nederst til venstre heises av og på båten. Foto: Viken AT Market

Sagbruket, som heter IBV & Cie (Industrie du Bois Vielsalm & Cie), har rundt 250 ansatte. De skjærer årlig 1,2 millioner kubikkmeter med sagtømmer, altså mye mer enn de største sagbrukene i Norge.

– I tillegg til trelast har de en stor produksjon av trepellets, bortimot 300.000 tonn i året. De produserer også strøm og varme av det som blir til overs av biomassen. Mye av denne CO₂-nøytrale energien bruker de selv på sagbruket, men overskuddet går inn i den offentlig tilgjengelige kraftforsyningen, forteller Kjersti Denver.

IBV & CIE: Noen bilder fra sagbruket ved den lille byen Vielsalm, langt øst i Belgia. Paller med pellets nederst til høyre. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Mest sagtømmer fra Viken AT Market

Om lag hver tredje norske tømmerstokk hogget til industriformål går til eksport, og 25 prosent av eksporten er det Viken AT Market som håndterer. Selskapet har med andre ord blitt en sentral aktør siden de begynte å levere tømmer til utenlandske kunder i 2016.

Hos Viken AT Market er det spesielt sagtømmer som er etterspurt, og fra eksportselskapet ligger andelen sagtømmer på mellom 70 og 75 prosent. På landsbasis eksporteres det om lag 50 prosent sagtømmer og 50 prosent massevirke. Sistnevnte går hovedsakelig til industri i Sverige.

– Viken AT Market har avtaler med flere store sagbruk, der det største er Ilim Nordic Timber i Wismar i Nord-Tyskland. Når det gjelder massevirke, går det meste til Mercer i Tyskland og Södra og Billerud i Sverige. Ellers går det mange skip med flis til København der den klimanøytrale flisa brukes til å varme opp store deler av byen, som er en bevisst strategi fra kommunen for å redusere Københavns CO2-utslipp, forteller Kjersti Denver.

Mye mer tømmer i Norge

Noen spør om vi ikke heller bør bruke tømmeret her i Norge. Det enkle svaret på det er at vi de siste årene har hatt større tømmerproduksjon enn forbruk her til lands.

– Det var spesielt viktig etter vindfallsituasjonen at vi fikk solgt virket som gikk med i stormen. Mange av våre kunder, som sagbruket i Belgia, er dessuten svært glade for at vi har virke å tilby. Sammenlignet med Belgia er vi et stort skogbruksland, med tre ganger så mye tømmerhogst. Hogsten i Norge er på rundt 12 millioner kubikkmeter i året, mens den ligger på cirka 4 millioner kubikkmeter i Belgia, forteller Kjersti Denver.

Når det gjelder CO2-utslipp, kommer 21 prosent fra transport, ifølge tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Av dette står skipstrafikken for om lag 10 prosent, som innebærer rundt 2 prosent av verdens totale utslipp.

– Gods på skip er en effektiv måte å frakte store mengder med tunge materialer som tømmer, og det er bare togtransport som er mer klimavennlig. Så lenge vi har tømmer å avse her i Norge, mener jeg det er veldig bra at industri i andre land kan bruke det klimavennlige råstoffet tømmer er. Og skipsfarten er også i gang med å erstatte fossil energi med klimavennlige løsninger. Store frakteskip med elektrisk drift er allerede på plass, og det jobbes med å utvikle skipsmotorer som går på ammoniakk. Om noen år kan vi kanskje sende tømmeret med ammoniakkdrevne skip til våre kunder i Sverige, Tyskland og Belgia, sier sjefen for eksportselskapet til Viken Skog og AT Skog.

Les mer:

Utslippsfrie bulkskip kan frakte tømmer fra 2025

Hybridskipet Nor Viking når klimamålene

Nytt rekordår for Viken AT Market