Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tømmer fra Viken AT Market varmer opp København

HedeDanmark er Viken AT Markets samarbeidspartner på energiflis til det danske markedet. Danmark har ambisiøse mål om kun å produsere varme og strøm fra klimanøytrale kilder innen 2025. -Vi håper at vi i løpet av relativ kort tid skal kunne levere minst 100 000 tonn flis (120 000 kubikk tømmer) i året til Danmark. Det er veldig spennende å etablere selskapet i et europeisk energimarked og det skaper nye muligheter for selskapet og våre eiere, sier Stig Hellerud, Supply Chain Manager i Viken AT Market.


København har som mål å bli klimanøytral innen 2025 og da skal hele hovedstaden varmes opp av miljøvennlig energiflis. Flisen blir kjøpt inn fra bærekraftige kilder – Danmark, Norge, Tyskland, Baltikum. Samtidig bruker HOFOR (Hovestadsområdets Forsyningsselskap) et så stort volum at de må hente flis på lengre distanser, som fra Sør-Afrika og Brasil. All flis må være sertifisert.

Norsk energiflis

Viken AT Market har jevnlige eksportmøter med eierne for å legge planer for kommende forhandlingsperiode.

-Denne gangen valgte vi å samles i København hvor vi også fikk anledning til å høre mer om HOFORs nye varmekraftverk som skal bruke norsk energiflis i oppvarmingen av København. I tillegg fikk vi et møte med vår danske samarbeidspartner på flis, HedeDanmark, sier Stig Hellerud i Viken AT Market.

Bilde: Stig Hellerud, Supplain Chain Manager i Viken AT Market.

HOFOR skal om ikke lenge sette blokk 4 på Amagerværket i drift. Dette er et nytt anlegg som skal forsyne København med klima- og miljøriktige løsninger for varme og strøm. Anlegget vil forbruke 1,2 millioner tonn flis i året og alt skal leveres med båt.  Viken AT Market skal levere 36 000 tonn i 2019, 50 000 tonn i 2020 og en ytterligere økning i 2021.

-Målsetningen er at vi i løpet av relativ kort tid skal kunne levere minst 100 000 tonn flis i året til Danmark, noe som utgjør ca. 120 000 fm3 årlig. Det er veldig spennende å etablere selskapet i et europeisk energimarked og det skaper nye muligheter for selskapet og våre eiere, sier Hellerud.

 

-Store muligheter

-Vi fikk mye nyttig informasjon fra møtet med HOFOR og HedeDanmark og tar stadig samarbeidet der fremover. Københavns omfattende fjernvarmenettverk med en høy tilkoblingsprosent på hele 98 prosent gir store muligheter for en drastisk reduksjon av CO2-utslippene tilknyttet varmeproduksjon.

Bilde: Delegasjonen i fra Viken AT Market, Viken Skog og AT Skog fikk mye ut av besøket i København. Fra venstre Anders R. Øynes, Ellef Grimsrud, Hans Erik Røra, Håkon Myhra, Kjersti Denver, Heidi Tandberg, Mette Toft Bjørgen, Stig Hellerud og Tor Henrik Kristiansen.

Bystrukturen i Danmarks hovedstad som er bygd etter en typisk «fingerstruktur», har også et potensiale for å øke bruken av kollektivtransport markant. Samtidig er byområdene forholdsvis små med korte avstander, noe som gjør sykling til et godt alternativ som transportmiddel, sier Hellerud.

 

En markant reduksjon i CO2-utslipp fra alle sektorer er forventet frem til 2025. Det største reduksjonspotensialet kan hentes ut fra elektrisitetsforbruket. Det største bidraget til denne reduksjonen kommer fra den forventede overgangen til fornybar energi i kraftsektoren, primært basert på biomasse og vindkraft.

 

Bilde: Fra venstre:Håkon Myhra, Kjersti Denver og Stig Hellerud i Viken AT Market.

CO2-nøytral innen 2025

-Den danske tradisjonen med å gjøre bygninger energieffektive bidrar også til at København kan oppnå status som CO2-nøytral innen 2025. HedeDanmark er vår samarbeidspartner på energiflis til det danske markedet. Danmark har investert store beløp i konvertering av gamle kull-, olje- og gasskraftverk til kraftverk som benytter skogsflis og trepellets i oppvarming og kraftproduksjon. HedeDanmark har jobbet med produksjon av energiflis helt siden 1980 tallet og innehar mye kunnskap på området som vi drar nytte av nå som vi skal i gang med en stor produksjon av energiflis til Danmark. Det er HedeDanmark som har leveranseavtalen mot HOFOR hvor Viken AT Market bidrar med det norske volumet mot HOFOR.

 

 

Webkamera fra HOFOR finner du her: https://mksiteview.mktimelapse.com/extil/e0259234f29c12e766e1772636bb4a1a og her: https://mksiteview.mktimelapse.com/extil/5bb09d44a6725b0f80628ac5d7f60817 Animasjon av verket: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/amagervaerket/bio4-projektet/