Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tips oss om skog egnet for lukket hogst

Mer lukket hogst er et av kravene i den nye skogstandarden. Skogsjefene Stian Sandbekkbråten og Lars Kristen Haug oppfordrer skogeiere til å ta kontakt med Viken Skog dersom de har skog der en lukket hogstform kan egne seg.


Lars Kristen Haug og Stian Sandbekkbråten

ØNSKER TIPS: Skogsjefene Lars Kristen Haug (til venstre) og Stian Sandbekkbråten i Viken Skog vil gjerne ha flere tips om skogbestand som kan være egnet for lukket hogst. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

− Vi er spesielt ute etter å vurdere flersjiktet granskog med bonitet fra G8 til G17, altså lavere eller midlere bonitet. Lukket hogst egner seg best i vegetasjonstyper med frisk fuktighet, der det er gode forhold for naturlig foryngelse og nær skogsbilvei, sier Stian Sandbekkbråten, skogsjef øst i Viken Skogs geografi.

Lars Kristen Haug, skogsjef i nord og vest, legger til at alle typer for lukkede hogstformer er aktuelle: Småflatehogst, gjennomhogst, skjermstillingshogst eller selektiv hogst. Les mer her.

− Felles for de lukkede hogstformene er at man må kunne beholde et stabilt og robust bestand der det er god kvalitet på de trærne som skal vokse videre. Definisjonen på lukket hogst er at det står igjen minst 16 trær per dekar, eventuelt at hogstflaten ikke er større enn 2 dekar, forteller Haug.

NOK LYS PÅ BAKKEN: Ett nytt tre per dekar og år er nok til å opprettholde muligheten for lukket hogst over tid. Da vil det etter hvert være 100 hogstmodne trær per dekar. Her er det i ferd med å etableres en flersjiktet skog.

Gir en mer robust skog

Det har humoristisk blitt uttalt at det ikke er skogen − men skogeieren – som må være egnet for lukket hogst. Det er en sannhet med flere modifikasjoner, ifølge Lars Kristen Haug.

− Det er absolutt ikke alle steder der det egner seg med lukket hogst. Det kan være områder som er utsatt for mye vind eller snøbrekk, der det er veldig fuktig eller veldig tørt, der det er langt fra nærmeste skogsbilvei eller der boniteten er så høy at det vil bli urimelig mye arbeid med ungskogpleie, fastslår han.

Andre steder med frisk og fuktig fastmark kan imidlertid lukket hogst være det beste alternativet, i hvert fall om man tar fremtidsperspektivet om et villere, våtere og varmere klima i årene som kommer.

− Lukket hogst vil gi en mer robust skog som er mer motstandsdyktig mot vindfall, snøbrekk og forstyrrelser. Skogen blir bedre tilpasset klimaendringer og forhold på stedet. Og det vil dessuten gi et mer stabilt vegetasjonsdekke, som er bedre for det biologiske mangfoldet, i hvert fall på kort sikt. Skogeiere som ønsker et variert skogbilde i skogen sin, bør vurdere lukket hogst. Men det er viktig å understreke at skogen bør være egnet for det, sier Stian Sandbekkbråten.

God adkomst er viktig

Lukket hogst krever at det er god adkomst til skogen. Derfor bør det være et godt et nettverk med skogsbilveier i området. I tillegg må det legges opp et permanent stikkveinett som gir tilgang til hele skogarealet, og stikkveiene bør ligge der det er bæresterk mark.

− Man må oftere inn med skogsmaskiner for å gjennomføre lukket hogst, og derfor bør det ikke være langt å kjøre for hogstmaskinen og lassbæreren. Hvis det skulle oppstå vindfall der det er gjennomført lukket hogst, bør det være relativt enkelt å få ryddet opp og starte på nytt, sier Lars Kristen Haug.

Ifølge NIBIO er om lag 16 prosent av skogen i Norge egnet for lukket hogst. Skogkurs har sett på økonomien. De har kommet frem til at rotnettoen er omtrent den samme for flatehogst som for selektiv hogst der de største trærne tas ut med 10 til 30 års mellomrom.

− Jeg kan skjønne at noen skogeiere er skeptiske til å teste dette ut, særlig der det er usikkert om lukket hogst vil egne seg. Samtidig vet jeg at det er mange skogeiere som har særskilte ønsker for hvordan de vil ivareta sin skog, for eksempel i deler av skogen der det er miljøverdier de ønsker å ta vare på utover kravene i skogstandarden, sier Stian Sandbekkbråten.

Skogeiere som ønsker å få vurdert lukket hogst i sin skog, kan ta kontakt med Viken Skogs lokale skogbruksleder. Se ansattlisten og filtrer på skogbruksledere.

Ønsker du mer inngående informasjon, kan du lese denne artikkelen: Hvorfor lukket hogst? Hvor? Og hvordan?