Tilskudd til planting og gjødsling av skog for 2022

For 2022 er tilskuddsatsen til gjødsling av skog er økt til 50 prosent, melder Landbruksdirektoratet.


ØKER TILSKUDDET TIL GJØDSLING: For 2022 blir tilskuddet til gjødsling av skog økt til 50 prosent. Årsaken er blant annet at prisene på gjødsel har skutt i været den siste tiden.

Tilskuddsatsene gjeldene for 2022:

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 30 %

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert, skriver Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfrister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. august og 7. november
  • Suppleringsplanting: 1. august og 7. november

Se Landbruksdirektoratets nettsider der nødvendig informasjon knyttet til ordningen vil bli tilgjengelig.