Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tilskudd til planting og gjødsling av skog for 2022

For 2022 er tilskuddsatsen til gjødsling av skog er økt til 50 prosent, melder Landbruksdirektoratet.


ØKER TILSKUDDET TIL GJØDSLING: For 2022 blir tilskuddet til gjødsling av skog økt til 50 prosent. Årsaken er blant annet at prisene på gjødsel har skutt i været den siste tiden.

Tilskuddsatsene gjeldene for 2022:

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 30 %

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert, skriver Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfrister:

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. august og 7. november
  • Suppleringsplanting: 1. august og 7. november

Se Landbruksdirektoratets nettsider der nødvendig informasjon knyttet til ordningen vil bli tilgjengelig.