Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tilskudd til plantingen blir minst 1,20 kroner

Også i år blir det tilskudd til skogplantingen. Fire av opposisjonspartiene på Stortinget har foreslått et tilskudd på 1,50 kroner per utsatt plante, mens regjeringen har lagt frem et forslag om 1,20 kroner per utsatt plante.


Nærbilde av grangreiner

PLANTETILSKUDD: Stortinget avgjør årets tilskudd til skogplantingen i juni. Foto: Viken Skog

Tilskuddet skal fastsettes i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem sitt forslag til 11. mai. Stortinget behandler det og fatter sine vedtak i slutten av juni. Hva den endelige satsen blir, vet vi ikke før etter stortingsbehandlingen av det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Tilskuddet ser ut til å bli utbetalt på samme måte som i 2020, da det ble gitt et ekstraordinært tilskudd på 1,30 kroner per plante som ble satt ned. For planter som blir satt ut av de store aktørene, som Viken Skog, utbetales tilskuddet til Viken Skog uten at skogeieren trenger å foreta seg noe. Dersom skogeieren setter ut plantene selv, skal han eller hun søke om tilskudd til kommunen, som utbetaler direkte til skogeieren, opplyser Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Et klart flertall på Stortinget går altså inn for et tilskudd til skogplantingen også i 2021. Det eneste som er usikkert er beløpet, men det blir etter alt å dømme ikke mindre enn 1,20 kroner per utsatt plante. Viken Skog vil komme med mer informasjon når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt.