Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tilskudd til opprydding av vindfall

Landbruksdirektoratet åpner nå for å gi tilskudd til opprydding av stormfelt skog etter de voldsomme herjingene 19. november og flere stormer i januar. Ordningen gjelder for utvalgte kommuner i Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.


Stormskader i Hedalen i november 2021

TILSKUDD TIL OPPRYDDING: Det gis nå tilskudd til opprydding i skog etter stormens herjinger den siste tiden. Dette bildet er fra Hedalen i november 2021. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Landbruksdirektoratet oppgir foreløpig ikke hvilke kommuner som får tilskudd til deler av kostnadene knyttet til oppryddingsarbeidet. Totalt er det meldt om skader i 49 kommuner, opplyser direktoratet. Ifølge Skogbrands siste oversikt fra 28. januar er det snakk om 1,9 millioner kubikkmeter med tømmer som har blitt feid ned.

− Tilskuddene skal gå til skadeforebyggende tiltak og tiltak som er nødvendig for å legge til rette for ny foryngelse. Ordningen er jobbet frem i dialog med Statsforvalterne og med innspill fra Norges Skogeierforbund, Norskog og Maskinentreprenørenes Forbund, skriver Landbruksdirektoratet.

Direktoratet tar sikte på at ordningen kan søkes på fra begynnelsen av mars. Dette vil bli gjort kjent når alt er klart. Søknader vil bli behandlet av kommunen.

Skiller på hogstklasser og taubandrift

Det er snakk om tre ulike tilskuddsordninger:

  1. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5: Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kroner per kubikkmeter (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke. Maksimalt tilskudd er begrenset til 100 kroner per kubikkmeter.
  2. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3: Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 per kubikkmeter (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke. Maksimalt tilskudd er begrenset til 100 kroner per kubikkmeter.
  3. Tilskudd til taubanedrift: Det kan gis et tilskudd på inntil 600 kroner per kubikkmeter (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke.

Taubanedrift kan blant annet være aktuelt for å fjerne nedblåste trær i bratt terreng eller der vindfall på andre måter ligger vanskelig tilgjengelig.

Omfordeling av midler til vei og drift

Ordningen finansieres gjennom omfordeling av midler til vei og drift i fylkene og tilsvarende ufordelte midler avsatt av Landbruksdirektoratet fra samme post (Landbrukets utviklingsfond).

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, mener det er svært krevende å omprioritere midler uten at det får negativ innvirkning for øvrige investeringer i skogen.

− Vi har klare forventninger til at regjeringen kompenser med friske midler i revidert nasjonalbudsjett for å bidra i denne vanskelige situasjonen, sier Skorge. Les mer på skog.no.

– Vil ha begrenset effekt

Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog, er fornøyd med at en tilskuddsordning endelig kom på plass, men mener den ikke er god nok.

– Dette har vi jobbet for lenge, og det var på høy tid. Vi er imidlertid skuffet over at finansieringen er omplassering av allerede begrensede midler og at ordningen også er relativt begrenset. I de verste områdene vil kostnadene til å rydde opp langt overstige virkesverdi pluss 100 kroner i tilskudd. Tilskuddsordningen for taubanedrift er vel og bra, men tilgjengelig kapasitet for dette i Norge er så liten at det i praksis har liten betydning for det store flertallet av vindfallsområder som er vanskelig å komme til. Tilskuddsordningene som ble lansert denne uka vil derfor kun i begrenset grad bidra til å stimulere opprydding av slike områder, sier Bjella.

Han påpeker at det også er et stort paradoks at myndighetene peker på grunneier som den ansvarlige for opprydding i områder der det er risiko for følgeskader av flom eller skred, men at myndighetene samtidig ikke er villige til å støtte dette økonomisk med friske penger. Dette kom frem i en NRK-artikkel fra Hedalen 9. februar.

Innbyggere i Hedalen er bekymret for trær som har falt ned i bekker og elver. Det kan resultere i propper som kan føre vannet på avveie under snøsmeltingen.

– Ansvarsfraskrivelsen som NRK-reportasjen fra Hedalen dokumenterer, kan vi ikke finne oss i. Vi jobber nå på flere fronter med å finne en god løsning for grunneierne, fastslår Bjella.

Kan dekke underskudd med skogfond

Landbruksdirektoratet har tidligere opplyst at underskudd ved uttak av stormfelt skog kan dekkes med skogfond når det inngår som et skadeforebyggende tiltak, for eksempel når tiltaket er anbefalt av skogmyndighetene. Underskudd som følge av tiltak eller opprydding som er nødvendig for å sikre ny foryngelse, kan også dekkes med skogfond.