Tillater tyngre vogntog på flere veier

Fra november åpnes det for at tømmervogntog og andre tyngre kjøretøy kan ha en totalvekt på 60 tonn.


Tømmerbil, Østfold

MULIG MED MER LAST: Lasting av tømmerbil i Østfold. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Statens vegvesen forslag om å åpne for den nye bruksklassen T8/60 er nå endret i forskriften om bruk av kjøretøy. Det innebærer at vogntog med akseltrykk 8 tonn, totalvekt på 60 tonn og en makslengde på 24 meter kan kjøre på veier som i dag er i bruksklassen T8/50 (akseltrykk 8 tonn og totalvekt 50 tonn).

Dette skjer ved å øke antall aksler eller å øke kjøretøyets lengde.

Innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.  

– Vi gjør det nå mulig å åpne opp flere veier for de tyngste kjøretøyene, som tømmervogntog, modulvogntog og 24-metersvogntog. Dette er i tråd med initiativ fra transportnæringen og betyr økt effektivisering både i skogbruket og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil også kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Forutsetningen er at veieier ønsker å oppgradere fra bruksklasse T8/50 til bruksklasse T8/60. Det vil altså være opp til den enkelte veieieren, særlig fylkeskommunene og kommunene, å bestemme hvordan de ulike veistrekningene skal klassifiseres.

Endringene vil tre i kraft når høstens veilister er klare i begynnelsen av november, opplyser departementet.