Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem

Snøen har gitt mange toppbrekk i skogen, nå oppfordres alle skogeiere å ta seg en tur ut for å sjekke tilstanden. Se dagens artikkel i Oppland Arbeiderblad med intervju med Viken Skogs garvede skogbruksleder Terje Roen i Søndre Land og Fluberg.


 

Tekst og foto: Per Skjønberg, Oppland Arbeiderblad.

– Ja, vi oppfordrer alle som har skog å komme seg ut for å få en oversikt over alle skadene, sier Terje Roen, skogbruksleder i Viken Skog i Fluberg og Søndre Land.

Han er bekymret for at all de skadde trærne i skogene i området kan gi en oppblomstring av barkbiller, og da kan det bli enda større skader.

– Om vi får en varm sommer vil granbarkbiller kunne bli et stort problem, sier Roen.

Det er ennå ikke klart hvor store skader det er på skogene i Vestoppland, men derfor er det veldig viktig nå at skogeiere skaffer seg en oversikt.

Omfattende skader

Den snørike vinteren har hatt mange konsekvenser for flere bransjer, og den kan altså ha ført til store skader i skogen. Oppland Arbeiderblad var med Roen ut til en skog i Søndre Land der det kun innenfor noen titalls meter i diameter var minst ti toppbrekk og også hele trær som hadde veltet i løpet av vinteren.

– Dette er en skog i hogstklasse fire, det betyr at den etter planen nok skal hogges om noen år, når den er i klasse fem. Da er skadene på den mer kostbare, enn om det hadde skjedd på en yngre skog, sier Roen.

Han mener de fleste skadene har skjedd i et belte fra cirka 250 meter over havet og opp til rundt 450 meter over havet. Store deler av skogen i Vestoppland befinner seg i disse høydene.

– Men vi ser at det er noen områder som har mer skader, det er store lokale forskjeller. Det er flekkvis mer betydelige skader, sier Roen.

Lønner seg å pleie skogen

Han mener skadene også viser at det er veldig viktig å drive aktivt ungskogpleie. For der skogeierne har gjort dette er det renset unna mindre trær, også løvtrær, og en får vesentlig sterkere gran- og furuskog etter dette.

– Vi ser at der det er drevet god ungskogpleie er det mindre skader, sier Roen.

Granbarkbille

Stor granbarkbille (Ips typographus) er en bille som tilhører gruppen barkbiller (Scolytinae).

De lever under barken på døende eller døde trær, og er en vanlig art i granskog.

Kan opptre i så store mengder at de kan angripe og drepe levende trær.

Har masseutbrudd enkelte år. I tilfeller der mange trær har blitt felt av vind eller mennesker og ikke blitt ryddet, kan de formere seg og bli til et skadedyr.

 Faksimilie fra artikkelen.