Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tid for suppleringsplanting

Vi oppfordrer alle skogeiere med ferske plantefelt om å sjekke om det er behov for suppleringsplanting så snart snøen forsvinner. Snakk gjerne med din lokale skogbruksleder!


SE OVER PLANTEFELT: Stian Sandbekkbråten, en av Viken Skogs to skogsjefer, oppfordrer skogeierne til å ta seg en tur ut og se over plantefelt som er 1 til 3 år gamle.

Så snart snøen har gått og før gress og andre vekster blir grønne så er den beste tiden for å vurdere behovet for suppleringsplanting. Kontakt din lokale skogbruksleder i Viken Skog dersom du er usikker eller trenger planter.

– Det er veldig viktig å følge opp plantefeltene. Snutebiller, konkurrerende vegetasjon, frost, tørke og andre forhold er utfordringer som plantene må overvinne. Disse forholdene kan føre til avgang av planter. For å utnytte markas produksjonsevne er det viktig å supplere ved behov, påpeker Sandbekkbråten. 

Tilskudd til suppleringsplanting

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak gjelder tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting, etter hogst.

– Det er veldig bra at Landbruksdirektoratet har et generelt tilskudd til suppleringsplanting. Det gjør at det er mulig å rette opp i plantefelt som har fått skader eller har hatt dårlig tilslag, sier Sandbekkbråten.

Inntil 30 % samt at skogfond med skattefordel kan dekke resten av kostandene, se Landbruksdirektoratets egne sider:

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak