Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tenk Tre og bidra i klimakampen

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.


I en verden som stadig blir varmere, er vi helt avhengig av å redusere klimagassutslippene våre. Der hvor ikke-fornybare ressurser som olje, kull og gass representerer fortiden, representerer fornybare ressurser som vind, vann, sol og tre fremtiden i et bærekraftig samfunn. Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Tenk Tre består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Felles for oss alle er at vi synes tre er en fantastisk naturressurs, og vi brenner for å vise fram alt tre kan brukes til.

Tenk Tre skal vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Følg Tenk Tre på Facebook eller Instagram. Se også hjemmesiden www.tenktre.no