Tegn til lyspunkter i eksportmarkedet og i det norske markedet

- Markedet preges fortsatt av stor usikkerhet, men vi ser nå noen små lyspunkter fra Sverige som vi må tolke positivt. Flere store sagbruksaktører som Södra Skogsägarna og Bergs Timber opphever permitteringene på flere sagbruk og kjører nå som normalt, sier daglig leder i Viken AT Market Håkon H. Myhra. Også i det norske markedet er det lyspunkt. -Det er god produksjon på sagbrukene, de store holder produksjonen oppe og en del har også økt noe i perioden, sier salgssjef i Viken Skog Heidi Tandberg.


Det norske markedet

Det ser nå litt lysere ut i det norske markedet.

- De store sagbrukene holder produksjonen oppe og en del har også økt noe i perioden. Det er særlig furu som går bra som en følge av mye aktivitet i privatmarkedet nå som mange har vært hjemme og hatt mulighet til å gjøre oppgraderinger hjemme i huset og på hytta. Tilbakemeldingen er positiv i det korte bildet nå over sommeren, men fortsatt mye usikkerhet på hva som venter utover høsten. Prisene på sagtømmer ble justert fra 1. mai med gjennomsnittlig ned 15 kr pr. kubikk. Massevirkeindustrien går fortsatt bra med god aktivitet i Norge. Har ikke vært noen vesentlige endringer i prisene gjennom første halvår, men også usikkert her hvordan utviklingen blir gjennom året, sier salgssjef Heidi Tandberg.

 

 

 

Eksportmarkedet

Nye avtaler har sikret full produksjon og de store trelasthavnene langs vestkysten av Sverige er igjen tilbake i full drift. UK-markedet åpnes gradvis opp igjen og markedet etterspør igjen trelast selv om prisene hevdes å være dårlige.

- Vi ser at både sagtømmerpriser og massevirkepriser i Midt-Sverige ble redusert med 25-30 svenske kroner ved inngangen til mai måned ledet an av Mellanskog og StoraEnso.  Signalene vi har fra Tyskland er imidlertid fortsatt ganske dystre. En tørr vinter og tidlig vår bereder grunnen for nok en «billesommer» i skogen. All avvirkning konsentreres om hogst av skog med angrep av barkbiller. Sagbrukene kjører i all hovedsak på billig tømmer som det er mer enn nok av, og villighet til å betale for «first quality»-volumer er ikke til stede, sier Myhra.

Det viktige US-markedet stoppet helt opp etter en optimistisk start på året. Tyske sagbruk som er tungt inne i markeder utenfor Europa har det derfor tungt om dagen. Sagbrukene i Baltikum kjører som normalt, men tømmerprisene er hele tiden under press. Svenske aktører «lufter ut» overskuddsvolumer av sagtømmer til Baltikum og tar celluloseflis i retur.

-Dette gjør at Baltikum også er vanskelig om dagen, men her er det muligheter for å kunne levere noen spotvolumer dersom man kan levere litt mer kundespesifikke leveranser, sier han.

Eksporten av massevirket går fortsatt etter planene, selv om det til tider rapporteres om litt vanskeligheter i ulike terminaler. Eksporten av massevirke ved utgangen av april var på samme nivå som i fjor. Siste lagerrapporter fra Sverige viser at massevirkelagrene ved utgangen av første kvartal var hele 13% høyere enn på samme tid i fjor. Svensk treforedlingsindustri som produsere langfibret tremasse kjører for fullt og har faktisk lykkes med å øke prisene på markedsmasse med 20-40 $/tonn gjennom april og mai. For produsenter av grafisk trykkpapir og tremasse av bjørk/løv er markedet derimot langt vanskeligere.

– Massevirkemarkedet preges fortsatt av alt for stort utbud av tømmer og flis. Sagbruk i Baltikum og Tyskland er bekymret for avsetningen av celluloseflis og prisene er derfor under sterkt press, spesielt i Tyskland. Ellers har flere svenske treforedlingsbedrifter måttet utsette planlagte vedlikeholdsstopper på grunn av coronasituasjonen og mobilitet på fagfolk. Det har økt virkesforbruket i første halvår, men betyr bare redusert virkesforbruk på ettersommeren, sier Myhra.

- Vi ser nå hvor viktig det er med mange eksportkanaler hvor vi er eksponert i flere markeder. Selv om det er tungt på alle fronter er det viktig å kunne bruke de kontaktene vi har og logistikken vi har opparbeidet og den markedskompetansen som vi har tilegnet oss gjennom flere år med Viken AT Market, forteller daglig leder Håkon H. Myhra. Det er fortsatt et marked som trenger både tømmer og fiber.