Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

SV ut i felt med skogbruket

SVs stortingsrepresentanter ble bedre kjent med verdikjeden skog. -Det er alltid fint å høre fra næringen selv hvordan de tenker og jobber, sier Arne Nævra i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Per Skorge tok initiativ til møtet med SV og ønsket å få de med en dag ut for å se på verdikjeden.

-Bakgrunnen for at vi ønsket å komme i en tettere dialog med SV er en kronikk som de hadde i Aftenposten nå i høst. De var veldig på «vernesporet» og ønsket mer vern. Derfor ønsket jeg at vi kunne møtes for å få litt flere knagger å henge tinge på, og for å vise hvor profesjonelt og ordentlig det gjøres i alle ledd i verdikjeden skog. Vi skal jo ivareta verdiskaping, skogen i klimasammenheng og ta vare på det biologiske mangfoldet. Både jeg og kollegaene mine i Skogeierforbundet er veldig fornøyd med dagen. Det var veldig fint å kunne starte på Treklyngen, Follum for deretter reise ut på en skogsdrift og se samt snakke med de som jobber i skogen. Meget nyttig for alle og det er så vikitg at vi har en god dialog, sier Skorge.

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i NSF Ellen Alfsen mener det er viktig å møtes for å diskutere problemstillinger og løsninger.

Opptatt av teknologimiljøer og skog

SVs stortingsrepresentant Arne Nævra er fra gård i Hokksund og jobbet over 40 år som naturfotograf og filmprodusent for NRK, BBC og andre.

-Det er ikke ofte vi har mulighet til å reise 3 stykker fra Stortingskomiteen en hel dag som nå, men skog betyr mye for oss. Målet vårt er nok det samme som deres, og det er derfor viktig for oss med innspill fra forskjellige miljøer. Også er vi i Stortingskomiteen veldig opptatt av teknologimiljøer, sier Nævra.

Administrerende direktør i Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg tok i mot politikerne og delegasjonen på Follum sammen med utviklingssjef i Treklyngen, Ole Petter Løbben. De ga en orientering om status i Treklyngen og videre planer.

-Jeg må si det er hyggelig å se politikere her også etter valgkampen som er opptatt av skognæringen, sa Løbben med et smil og latter fra forsamlingen.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV er medlem i Energi og miljøkomiteen på Stortinget. Han var i mange år leder av Naturvernforbundet.

-Det er viktig for oss å komme ut å bli bedre kjent med de forskjellige næringene. God kommunikasjon og dialog er viktig, sier Haltbrekken.

Ut på skogsdrift

På en skogsdrift på Sollihøgda møtte gjengen Viken Skogs samarbeidende entreprenør Øivind Isaksen og skogbruksleder Axel Berlin i Viken Skog. Her fikk de se avvirkning i praksis, samt høre om hva slags miljøhensyn som tas, samt den grundige planleggingen som skjer før hver hogst.

 

Biologisk mangfold i praksis – fra A til Å

Kvalitets og miljøsjef i Viken Skog Per Hallgren fortalte om det biologiske mangfoldet i praksis.

-Hva skjer fra oppstart av planlegging til hogsten er gjennomført? Hva skjer under en hogst? Hvilke miljøhensyn tar vi? Kartsystem-data og Apper, -hvordan velger vi ut det tømmeret som hogges, hva blir stående? Kantsoner, nøkkelbiotoper etc.

   

Skogeiers kontaktperson-skogbrukslederen

Skogbruksleder Axel Berlin fortalte litt om driften og hvordan han går frem når det skal planlegges og gjennomføres en drift. Han tok også forsamlingen med for å vise en naturtype (sump og kildeskog) og en Mis-figur (rik bakkevegetasjon) som politikerne fant meget interessant.

Direktør skog og arealtilknyttet virksomhet Nils Bøhn og rådgiver skog og miljø Hans Asbjørn Sørlie i Norges Skogeierforbund snakket om biologisk mangfold og metodikken som brukes og teoretisk inngang.

De snakket blant annet om forskjellen på forvaltning av enkeltarter og forvaltning av livsmiljøer.

 

 

Politisk rådgiver energi- og miljøkomiteen Ingrid Tungen var et eneste stor smil etter at hun hadde vært med hogstentreprenør Øivind Isaksen i hogstmaskinen og felt noen busker.

-Det var jo helt rått! Det er mye krefter i sving, sa hun.

Også Lars Haltbrekken hadde en litt annerledes dag på jobb da han fikk være med å felle noen trær han også.

Nullutslippsindustri

Arne Nævra var fornøyd med å se nærmere på verdikjeden skog.

-Det er alltid fint å høre fra næringen selv hvordan de jobber. Vårt parti SV jobber nå med en grønn næringspolitikk som vi har kalt Grønn New Deal. Fra fossilt til grønn økonomi. Det er ikke masse nye grønne arbeidsplasser, fastlandsindustrien er ikke styrket og vi er enda mer oljeavhengige enn vi var for noen år siden. SV tar grep med en aktiv og progressiv næringspolitikk. Et av de store satsningsområdene i planen er et nytt industrimål, der SV vil bidra til å løfte en ny, grønn industri gjennom et måltall for industriproduksjon. Vi må ha mer industri, og det må være nullutslippsindustri. Men vi er opptatt at det også skal være rettferdig på veien, sier Nævra.

Dialog og vitenskap er nøkkelen

Vi ønsker jordbruket og skogbruket alt vel, men prøver å luke bort det som ikke er bra. Skogbruket og jordbruket må drives i et 100 års perspektiv. For oss er det viktig med en dialog med næringen. Jeg er selv oppvokst på gård og føler vel at jeg har et bein i begge leire. Men det er en ålreit to-delt rolle å være naturverner og landbruker. Skulle hatt et felles fora hvor det kunne forenes om hvilke forskningsrapporter en kunne støtte seg på. Jeg mener det er èn ting som gjelder og det er vitenskap. Det finnes ingen «Snåsamann» her heller. Jeg har sett mye overtramp i skogbruket, men ser at holdningen er helt annerledes nå. Nye generasjoner er mer lydhøre for klima. Kort sagt så er dialog og vitenskap nøkkelen, avslutter Nævra.