Styrker grunnlaget for milliardinvesteringer i biodrivstoffindustri

I Jeløya-plattformen setter den påtroppende regjeringen et mål om 40 prosent innblanding av biodrivstoff i 2030. - Det er svært gledelig at det settes langsiktige mål for biodrivstoffpolitikken slik vi har jobbet for gjennom mange år, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.


 

Erik Lahnstein mener dette gir fantastiske industrielle muligheter.

-Det at det settes langsiktige mål for biodrivstoffpolitikken styrker mulighetene for milliardinvesteringer i produksjon av biodrivstoff med særlig høy klimanytte basert på norsk skogsråstoff, sier Lahnstein.

Før jul ble det klart at selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft og Södra, skal investere 500 millioner kroner i et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogråvare på Tofte i Hurum kommune. Flere andre aktører jobber også med prosjekter som kan innebære milliardinvesteringer.

Blant annet har finske St1 et mål om å fatte en investeringsbeslutning om en fullskala fabrikk i løpet av året på Treklyngen, Follum ved Hønefoss.

‐ Å få denne typen moderne bioraffineri i Norge åpner fantastiske industrielle muligheter og vil kunne gi en lang rekke nye grønne produkter, sier Lahnstein.

Bilde: Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein, Venstre-leder Trine Schei Grande, styreleder Viken Skog Olav Breivik, statsminister Erna Solberg og daglig leder Treklyngen Rolf Jarle Aaberg samlet på Treklyngen for et par år siden hvor de diskuterte biodrivstoff og mulighetene vi har i Norge.

Norge er godt i gang med jobben med å gjøre transportsektoren utslippsfri.

-Elektrifiseringen går raskt, men det er ikke mulig å nå utslippsmålene i sektoren uten betydelig bruk av biodrivstoff. Bare fire prosent av personbilflåten er i dag elektrisk. I tungtransporten har så å si alle kjøretøyer forbrenningsmotor. Og i flytrafikken er biodrivstoff den realistiske løsningen for vesentlige utslippskutt de neste tiårene. Det positivt at regjeringen varsler at den skal legge til rette for bruk av biodrivstoff i fly og satse på fossilfrie løsninger i kollektivtransporten og fergetransporten, sier Lahnstein.