Studenter søkes til sommerprosjekter i Viken Skog SA

Viken Skog søker studenter med studieretning mot bachelor/master for gjennomføringen av prosjekter sommeren 2020.


Nå har du som student mulighet til en spennende sommerjobb i Viken Skog!

Varighet:            6. uker (Fra 22. juni eller etter nærmere avtale)

Kontorsted:       Hovedkontoret Hønefoss

Ønskede fagområder:

  • Skog, Økonomi, IT, Salg, Marked m.m.

 

Søknadsfrist: 29. mars 2020

 

I 2020 vil vi gjennomføre prosjekt med følgende tema:

PROSJEKT «NY TØMMERPRISMODELL»

Viken Skog arbeider med å styrke fokuset på riktig og optimal prising av tømmer. Det er mange faktorer som danner grunnlaget for prising av tømmer til skogeiere. Viken Skog arbeider med en prismodell som skal ivareta tømmerets verdi. For et bedre grunnlag før systemutvikling ønsker vi en systematisk sammensetning av kostnader og parametere gjennom verdikjeden stubbe til industri.

Vi tilbyr:

Spennende utfordringer i en næring i vekst. Skognæringen er i endring og Viken Skog ønsker gjennom sommerprosjektene å styrke fokus på omdømme, verdikjede og skogeieren. 

Du vil få god innføring i selskapet og bli knyttet til relevante fagmiljøer for løpende oppfølging.  Sommerprosjektet vil vare i ca. 6 uker, og før avslutningen vil du presentere ditt prosjekt for ledergruppen i Viken Skog.

Førerkort og tilgang til bil er en fordel.

Søknad med CV sendes gjennom www.finn.no, eller til Inge Myrlund, e-post: imy@viken.skog.no. Merk «Sommerprosjekt 2020».