Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Studenter søkes til sommerprosjekter 2018 i Viken Skog

Viken Skog søker studenter med studieretning mot bachelor/master for gjennomføringen av prosjekter sommeren 2018.


 

Varlighet:           6. uker (Fra 20. juni eller etter nærmere avtale)

Kontorsted:       Hovedkontoret Hønefoss

Ønskede fagområder:

  • Økonomi, IT, Salg, Marked, Media, Kommunikasjon m.m.

I 2018 vil vi gjennomføre to prosjekter med følgende tema:

PROSJEKT «KUNDESEGMENTERING OG CRM»

Viken Skog arbeider med å styrke fokuset på segmentering og målrettet kommunikasjon mot våre andelseiere. Prosjektet vil være sentralt i å utvikle organisasjonens CRM-program, herunder innsikt og analyse. Du vil øke selskapets innsikt i kundebasen gjennom data-uttrekk og analyse, samt presentere og anbefale tiltak. Prosjektet skal bunne ut i forslag til måter å segmentere og innordne CRM på for å få innsikt i kundereisen til målgruppene våre, slik at Viken Skog kan gi den mest relevante informasjonen og tilbudene til eksisterende, nye og kommende kunderelasjoner.

PROSJEKT «FOTO OG VIDEO PRODUKSJON»

Viken Skog har utviklet en ny kommunikasjonsstrategi med fokus på bevisst bruk av ulike kanaler. Et viktig element i dette er å engasjere og informere gjennom ytterlig bruk av video og film. Gjennom å fortelle gode historier og gi informasjon «short & snappy» vil vi nå våre målgrupper på en ny måte. I prosjektet vil du få ansvar for alt fra idéutvikling, planlegging og produksjon av videofilmer og intervjuer i samarbeid med Kommunikasjon, organisasjon og markedsavdelingen i Viken Skog.

Du må selv ha eget utstyr.

Vi tilbyr:

Spennende utfordringer i en næring i vekst. Skognæringen er i endring og Viken Skog ønsker gjennom sommerprosjektene å styrke fokus på omdømme, verdikjede og skogeieren.  

Du vil få god innføring i selskapet og bli knyttet til relevante fagmiljøer for løpende oppfølging.  Sommerprosjektet vil vare i ca. 6 uker, og før avslutningen vil du presentere ditt prosjekt for ledergruppen i Viken Skog.

Førerkort og tilgang til bil er en fordel.

Søknadsfrist: 23. april 2018

Søknad med CV sendes: Inge Myrlund, e-post: imy@viken.skog.no eller til Viken Skog SA, postboks 500 Sentrum, 3504 Hønefoss. Merk «Sommerprosjekt 2018».

Se full stillingsutlysning på finn.no