Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Studenter kan befare din skog

Det kan tenkes at du får en telefon fra Sivert, Ole, Andreas eller Gjermund nå i sommer. De skal jobbe med oppsøkende virksomhet mot skogeiere, blant annet for å gi informasjon og veiledning og sørge for å få gjennomført ungskogpleie der det trengs.


Andreas Berget, Ole Eivind Fjeldstad, Sivert Svardal og Gjermund Sæthre

KLARE FOR SOMMERJOBB: Øverst til venstre og med klokka: Andreas Berget, Ole Eivind Fjeldstad, Gjermund Sæthre og Sivert Svardal. Foto: Privat/Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

De fire skal jobbe i ulike regioner i Viken Skog-geografien:

  • Lillestrøm og Aurskog-Høland: Sivert Svardal (21), tar bachelor i skogbruk på Evenstad.
  • Follo og Østfold: Ole Eivind Fjeldstad (25), tar master i skogøkologi på Ås.
  • Hallingdal: Andreas Berget (20), tar bachelor i skogfag på Ås. (Starter 12. juni)
  • Nordre og Søndre Land: Gjermund Sæthre (25), tar bachelor i skogbruk på Evenstad. (Starter 12. juni)

– Viken Skog har kapasitet til å få gjennomført ungskogpleie i disse områdene. Våre unge sommervikarer kommer til å ta kontakt med skogeiere, og de kan ta en befaring i skogen din for å kartlegge behov for ungskogpleie og eventuelle andre tiltak i skogen. Det kan være til god hjelp, så ta godt imot dem, oppfordrer skogsjef Stian Sandbekkbråten i Viken Skog.

SKOGSJEF ØST: Stian Sandbekkbråten oppfordrer skogeiere til å ta kontakt med en av de fire sommervikarene.

Mål: 40 prosents økning

Det er som kjent behov for ungskogpleie mange steder. I fjor ble det i Oslo og Viken gjennomført ungskogpleie i 75.351 dekar med skog, ifølge tall fra Statsforvalteren. Men etterslepet er stort, og det langsiktige målet ligger på 110.000 dekar i året.

For 2023 har Statsforvalteren satt som mål å øke andelen ungskogpleie med 40 prosent.

Senest i slutten av april hadde Statsforvalteren i Oslo og Viken en workshop om ungskogpleie. Tittelen lød som følger: «Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?»

– Et av Viken Skogs tiltak er å ansette sommervikarer som kan bistå med oppsøkende virksomhet for å kartlegge behov, og kanskje også bidra til å gjøre skogeiere bevisste på nytten av ungskogpleie. Studentene skal dessuten hjelpe til med vår internkontroll, det vil si etterkontroll av områder der vi har plantet og gjennomført ungskogpleie. Ettersom skogkulturarbeidet er sesongbasert, med planting vår og høst og ungskogpleie i sommermånedene, er det behov for ekstra innsats på denne tiden av året. Våre skogkulturansvarlige har behov for hjelp, så vi er glade for at vi har fire studenter med på laget nå i sommer, sier Stian Sandbekkbråten.

LES OGSÅ: https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/ungskogpleie-den-lureste-investeringen-du-kan-gjore

Skal bruke droner i jobben

Noen kommuner bidrar med midler til å få gjennomført skogbrukstiltak. Dette gjelder blant annet Lillestrøm kommune, som i tillegg inviterer til skogkveld om ungskogpleie tirsdag 30. mai.

Sivert Svardal fra Blaker gleder seg til å dra ut på befaring i Lillestrøm og Aurskog-Høland, to kommuner han kjenner godt. Der er det Bent Smukkestad som er skogkulturansvarlig for Viken Skog.

– Jeg er veldig interessert i skogbruk og å være ute i skogen. Etter to år på Evenstad har jeg fått mye nyttig kunnskap om skogbruk som jeg vil ta med meg i jobben med å befare skog og gi veiledning til skogeiere, sier Svardal.

Han skal i samarbeid med Viken Skog skrive en bacheloroppgave om drone som verktøy i forbindelse med ungskogpleie.

– Jeg har fått utdelt en drone fra Viken Skog, og skal bruke sommeren på å teste dronen og samle inn data til oppgaven min. Det handler om hvordan droner kan utnyttes best mulig til å oppdage felter med behov for ungskogpleie, men også bruk av droner til etterkontroll av felter der det er gjort ungskogpleie, forteller han.

Tredje året for Ole fra Sigdal

Ole Fjeldstad har sommerjobb i Viken Skog for tredje året på rad. Nå tar han master i økologi, der fokus er på skogen som viktig levested for dyr og planter.

– Jeg er opptatt av en helhetlig skogforvaltning der ulike hensyn ivaretas på en god måte, samtidig som vi dekker behovet for tømmer. Tidligere har jeg holdt på med både planting, ungskogpleie, internkontroller, klagesaker og oppsøkende virksomhet. Jeg stortrives ute i skogen, og har blitt lært opp fra jeg var veldig ung til å sette pris på både ressursene og egenverdien til skog og mark, forteller 25-åringen fra Sigdal.

Han bor nå på Ås, og får kontorsted i Askim. Det blir først og fremst Follo og Indre Østfold som blir hans områder. Der er det Marius Døhl Hellerud som er skogkulturansvarlig for Viken Skog.

Andreas Berget fra Modum får kontorsted på Hønefoss, og skal først og fremst gjøre oppdrag i Hallingdal. Der er Anne Åsødegård skogkulturansvarlig.

Gjermund Sæthre fra Søndre Land har elektrikerutdanning fra før, men studerer nå skogbruk på Evenstad. Han får Dokka-kontoret som kontorsted, og skal først og fremst jobbe i Nordre og Søndre Land og i de andre områdene der Knut Erik Knutsen Brager er skogkulturansvarlig.

Kontaktinfo:

Ta gjerne kontakt med de unge studentene og sommervikarene dersom du ønsker befaring i din skog:

Sivert Svardal, Lillestrøm og Aurskog-Høland

Ole Eivind Fjeldstad, Follo og Østfold

Andreas Berget, Hallingdal

  • Mobil: 90 41 92 58

Gjermund Sæthre, Nordre og Søndre Land

  • Mobil: 48 06 12 48

Kontaktpersoner

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

Kontakt

Bent Smukkestad

Bent Smukkestad

Skogkulturansvarlig Romerike og Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden) (verneombud og medlem av AMU)

916 05 275

Send e-post

Bent Smukkestad

Skogkulturansvarlig Romerike og Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden) (verneombud og medlem av AMU)

Kontakt

Marius Døhl Hellerud

Marius Døhl Hellerud

Skogkulturansvarlig Østfold, Follo og Enebakk

908 03 010

Send e-post

Marius Døhl Hellerud

Skogkulturansvarlig Østfold, Follo og Enebakk

Kontakt

Knut Erik Knutsen Brager

Knut Erik Knutsen Brager

Skogkulturansvarlig Sør-Aurdal, Søndre Land og Fluberg, Nordre Land, Valdres, Torpa, Etnedal

907 34 833

Send e-post

Knut Erik Knutsen Brager

Skogkulturansvarlig Sør-Aurdal, Søndre Land og Fluberg, Nordre Land, Valdres, Torpa, Etnedal

Kontakt