Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stormen tok mer enn 1,5 millioner kubikkmeter med skog

Skogbrand opplyser at de har fått inn 720 skademeldinger etter den voldsomme stormen fredag 19. november. Det foreløpige anslaget er at mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter med skog er skadet. Oppryddingsarbeidet pågår så lenge det er såpass lite snø som det er nå i de berørte områdene.


Per Ivar Søndrol i Skogdrift AS jobber med å rydde stormfellinger i Etnedal.

RYDDING PÅGÅR: Per Ivar Søndrol i Skogdrift AS jobber med å rydde stormfellinger i Etnedal. Dette er hos skogeierne Gunnar og André Berg, far og sønn, som eier skog ved fylkesvei 33 på Tonsåsen. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

De dystre tallene har økt etter hvert som Skogbrand har fått inn flere skademeldinger. Frem til onsdag 8. desember hadde forsikringsselskapet fått inn 720 meldinger om skogskader i 40 kommuner.

– Så langt er 140 av 720 skader taksert. Trolig vil samlet antall skader med forsikring ligge på mellom 1000 og 1200. Gjennomsnittsskaden ligger nå på 75 dekar. Trolig blir den redusert ned mot 50–60 dekar fordi mange store skadefelt er innmeldt og taksert tidlig, opplyser Kjetil Løge, leder for skogforsikring i Skogbrand.

STORT SKADEOMFANG: I dette kartet fra Skogbrand viser de gule prikkene innmeldte skader etter stormen fredag 19. november. De små røde prikkene er takserte skader per 8. desember.

Mer enn da Dagmar herjet

Forrige gang det var store skogskader i Norge, var for snart ti år siden. Natt til mandag 26. desember i 2011 herjet stormen Dagmar.

− Da fikk vi inn om lag 1350 meldinger, og snittskaden var på 36 dekar. Til sammen var det snakk om cirka 700.000 kubikkmeter med tømmer og erstatninger på cirka 65 millioner kroner, forteller Løge.

Stormen som nylig herjet nord i Viken Skogs geografi, fikk ikke noe navn av Meteorologisk institutt. Til gjengjeld var den betydelig verre enn Dagmar når det gjelder skade på skog. Skogbrand anslår at det samlede skadeomfanget ligger et sted i overkant av 1,5 millioner kubikkmeter, altså mer enn det dobbelte av det Dagmar gjorde skader på.

– Samlede erstatninger anslås å ligge på mellom 90 og 110 millioner kroner. I tillegg kommer skader på skog som ikke er forsikret, understreker Løge.

FRA ETNEDAL: Stormen klappet ned skog i et stort område. Store trær falt og rev roten med seg. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Skal i møte med statsråden

Bare om lag 60 prosent av den skadde skogen er forsikret. Det vil si at et sted mellom 600.000 og 800.000 kubikkmeter av skogen som gikk over ende 19. november ikke er forsikret. Den statlige naturskadeordningen dekket skader på skog ved ekstremvær frem til 2005. Fra da av måtte skogeierne forsikre tømmerverdiene selv.

– Den foreløpige oversikten fra Skogbrand samsvarer godt med våre egne vurderinger. Stormskadene er blant de største noensinne registrert i Norge, og svært mange skogeiere er hardt rammet. Siden det er mulig å forsikre seg mot stormskader, er det dessverre få offentlige erstatningsordninger å benytte seg av, men vi ser på noen løsninger, forteller Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

For å redusere tapet og stimulere til mest mulig opprydding jobber Viken Skog tett sammen med Norges Skogeierforbund for å få på plass en tiltakspakke. Denne bør inneholde en kombinasjon av friske midler til tilskudd til drift i vanskelig terreng og muligheter for å bruke Skogfond i enkelte tilfeller.

– I tillegg bør tiltakspakken åpne for å søke den statlige naturskadeerstatningen for skade på infrastruktur og dersom det skulle komme pålegg om opprydding for å forebygge massespredning av barkbiller. Vi er invitert til et møte med landbruks- og matminister Sandra Borch førstkommende mandag. Da håper jeg at vi får noen signaler på hvilke tiltak som kommer, sier Bjella.

Prioriterer vindfallhogst

Viken Skog prioriterer nå hogst av stormfelte trær, i første omfang for våre andelseiere.

– De fleste entreprenørene i regionen som er rammet av stormskadene, jobber med vindfallhogst. Per i dag utgjør dette cirka 40 hogstlag, så mye tas unna nå. Det kan vi gjøre frem til det på et eller annet tidspunkt blir for mye snø som dekker over trærne. Da må vi la tømmeret ligge til våren og ta fatt på vindfall når det blir praktisk mulig igjen, sier Bjella

Skogbrand opplyser på sin side at de har 18 personer engasjert i skadetaksering etter stormen.

– Vi prioriterer nå taksering av skader hvor det blir stormdrifter før jul. Vi er i god dialog med tømmerkjøpere i området og koordinerer og prioriterer takstressurser i samarbeid med dem. Det er fortsatt mulig å rydde opp etter stormen i de fleste områder, men snøfall kan gjøre det krevende frem mot jul, sier Kjetil Løge i Skogbrand.

  • I tillegg til manuell taksering vil det benyttes drone- og satellittbilder som støtte for takst.
  • Det vil takseres løpende så lenge snøforholdene gjør det mulig. Trolig vil det være taksert opp mot 200 skader før jul.
  • Hovedtyngden av taksering og opprydning vil gjennomføres fra mars–april mot sommeren.

Mer informasjon fra Skogbrand finner du her.