Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Store skogskader i flere områder

Mange skogeiere er rammet etter vindens herjinger sist fredag. Flere steder er store mengder skog lagt ned, men det er ennå ikke oversikt over skadeomfanget. Bare i Sør-Aurdal, der ordfører Marit Hougsrud er største skogeier, estimeres det at 200.000 kubikkmeter med trær er revet over ende.


Marit Hougsrud, skogeier og ordfører i Sør-Aurdal

VINDEN LA SKOGEN FLAT: Marit Hougsrud, skogeier og ordfører i Sør-Aurdal i Valdres, tok over som skogeier etter sin far i 2005. Fredag ble de om lag 100 år gamle trærne blåst over ende av særdeles kraftig vind. Så store skogødeleggelser har det ikke vært i området siden 1930-tallet. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

− Det er virkelig et trist syn. Det er helt forferdelig å se hvor mye vinden har klart å rive ned. Her sto det en betydelig mengde med 100 år gammel furuskog. Nå ligger de aller fleste trærne, veltet over med rota, sier Marit Hougsrud, andelseier i Viken Skog og ordfører i Sør-Aurdal kommune.

Furuskogen hun snakker om ligger like øst for Begna Bruk. Bare et fåtall av trærne tålte de kraftige vindkastene fredag 19. november.

BARE NOEN FÅ STÅR: Det var fullt av trær på dette området ved Begna Bruk før fredagens storm.

Slik er det flere steder i nord og vest i Viken Skogs område. Sør-Aurdal i Valdres er blant de kommunene som er verst rammet, men vinden har også herjet like hardt eller nesten like hardt i Etnedal, deler av Numedal, Flå og Nesbyen i Hallingdal, Ringerike og Sigdal. Også i andre kommuner har det vært stormskader, men noe mindre enn i de nevnte.

Sendte opp fly for å rekognosere

Hougsrud er blant skogeierne i Viken Skog som har størst skadeområder. Hun er naturlig nok lei seg på grunn av ødeleggelsene, men ikke bare på vegne av skogen hun eier sammen med ektemannen Knut Lundem Hougsrud.

− Andre skogeiere er hardere rammet enn oss med tanke på at en mye høyere prosentandel av deres skog er ødelagt. Noen steder i Hedalen er det skogeiere som knapt har noen stående trær igjen etter den voldsomme vinden som kom som en trykkbølge nedover dalen. Store skogområder er lagt flate, og store verdier har gått tapt. Mange mistet strømmen og mobildekning. Som ordfører er jeg først og fremst opptatt av at folk skal få tilbake strømmen og mobildekningen, at alle veier ryddes og at områder sikres slik at folk er trygge, sier Marit Hougsrud.

HEDALEN: Hele skogområder blåste ned i Hedalen i Sør-Aurdal.

Stormen hadde gitt seg på lørdag. I samråd med skogeierlagsleder og Viken Skog besluttet kommunen å sende opp et fly for å ta bilder av ødeleggelsene. Mange av skogområdene ligger som kjent langt fra allfarvei, og i tillegg var både bilveier og mange skogsbilveier sperret av veltede trær.

− Vi har ingen fullstendige tall ennå, men ut fra bildene vi har sett, er det rundt 200.000 kubikkmeter med trær som har blåst ned bare her i vår kommune. Det er snakk om både rotvelter og trær som er knekt langt nede på stammen, forteller Espen Nerødegård, skogsjef i Sør-Aurdal kommune.

TRIST STEMNING ETTER HØSTSTORMEN: Marit Hougsrud i prat med skogeier Arne Evjen Fønhus (i passasjersetet) og Espen Nerødegård, skogsjef i Sør-Aurdal kommune.

Skal prioritere liggende skog

Det er altfor tidlig å si hvor mange kubikkmeter som totalt er lagt ned i områdene som er rammet av høststormen.

− Det er snakk om flere hundretusen kubikkmeter, det vil si en del millioner trær. Vi jobber nå med å få en oversikt. Viken Skog vil deretter lage en handlingsplan for hvordan vi effektivt kan utnytte driftskapasiteten. De fleste stammene vil bli hentet ut, men vi er avhengige av at skogeiere sjekker skogen, melder fra og bestiller hogst. I tiden fremover vil vi prioritere liggende skog, ikke stående skog, sier Lars Kr. Haug, skogsjef for områdene nord og vest i Viken Skog.

Grantrær som blir liggende for lenge, er utsatt for å bli angrepet av granbarkbiller neste sommer. Dersom furutrær ligger for lenge, kan de bli angrepet av blåvedsopp. Trærne bør hentes ut før neste sommer, opplyser Haug.

− Det er forferdelig trist for skogeierne. Noen ser at 40 år med skogproduksjon nå delvis går tapt. 40 år gamle trær, med andre ord i hogstklasse 3, er for unge til å brukes som sagtømmer av beste kvalitet, som er målet for det aller meste av produksjonsskogen. Trærne kunne stått noen tiår til, men denne høststormen viste ingen nåde. Selv store, solide trær i hogstklasse 5 er knekt som fyrstikker flere steder i vårt område, sier Lars Kr. Haug.

KNAKK SOM EN FYRSTIKK: Dette solide treet fikk hard medfart. Bildet er fra Hedalen mandag 22. november.

Fortsatt fare for flere trefall

For mange skogeiere vil fredagens storm bli en forsikringssak. Det er en forsikringsmessig skade dersom stammebrekk eller rotvelter utgjør minst 25 prosent av trærne i et skadefelt på minst to dekar, opplyser Skogbrand. Erstatningen beregnes deretter ut fra hvor stort areal som er rammet og hvilken bonitet og alder det er på skogen. Les mer hos Skogbrand her.

Det er viktig å understreke at skogeiere selv må melde skade til forsikringsselskapet.

− Først når vi har gjort mer omfattende kartlegginger og Skogbrand har taksert skadene de får melding om, får vi en fullstendig oversikt over omfanget av ødeleggelsene, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.

Det jobbes nå aktivt sammen med Statsforvalterne, kommunene og Skogbrand for å skaffe så god oversikt som mulig.

− Skogeiere kan melde inn behovet for opprydding til sin lokale skogbruksleder. Servicekontoret til Viken Skog hadde mandag mange henvendelser om ødelagte skogområder. Det er uten tvil mange som er berørt. Det er stor pågang, men vi hjelper alle så snart vi kan, legger Bjella til.

Selv om det er langt roligere vindforhold nå enn det var fredag, kan flere trær velte. Mange trær står på skakke og/eller lener seg mot andre trær. Det skal med andre ikke mye til før de går i bakken.

Marit Hougsrud har bedt folk i Sør-Aurdal være svært forsiktige dersom de skal fjerne trær som er tatt av stormen.

− I noen av områdene bør skogeierne absolutt ikke begynne å rydde selv, både fordi det kan være ekstremt farlig og fordi forsikringsselskapene må taksere før ryddejobben kan gjøres. I de fleste tilfellene bør dette overlates til hogstmaskinentreprenører, påpeker hun.

OMFATTENDE RYDDEJOBB FOR MANGE: I Hedalen er boliger, hytter, strømforsyning, veier og − ikke minst − mennesker berørt av vindens herjinger.