Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Store skader etter Hans

Ekstremværet Hans har skadet mange skogsbilveier, men skadeomfanget er det ennå ingen som har oversikt over. Husk at det er mulig å søke om erstatning gjennom Statens naturskadeordning.


Bekk over sine bredder, Jevnaker

LANGT OVER SINE BREDDER: Vanligvis sildrer bekken rolig nedover her, men etter noen timer med styrtregn gikk det heftig for seg her i Jevnaker kommune. Det gjorde det fortsatt da dette bildet ble tatt onsdag ettermiddag. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Skader etter flom og skred på jordbruksareal, skogbruksareal, driftsveier og skogsbilveier er eksempler på hva som dekkes av den statlige naturskadeordningen. Skaden må være på minst 20.000 kroner før det gir rett til erstatning.

Ole Andreas Bang, skogeier og entreprenør i Ringerike kommune, opplevde at en av hans egne skogsbilveier ble ødelagt natt til tirsdag. Veien krysser det som vanligvis er en liten bekk som renner ut i en evje i Ådalselva i Hallingby.

– Denne veien oppgraderte jeg for noen år siden etter kravene, men dette uværet var helt ekstremt. Jeg ser ikke bort fra at ekstremværet Hans fører til at det kommer nye krav til hvilke dimensjoner det skal være på stikkrenner, sier han.

Det kom enorme vannmengder nedover fra åsene overfor gården, og alt samlet seg i bekken som skogsbilveien krysser. Resultatet ble at vannet gravde ut en stor grop i veien. I tillegg gikk Ådalselva langt over sine bredder, slik at bekken og evja samlet seg i det som til slutt så ut som en liten innsjø i skogen. Og slik ser det ut fortsatt.

FRA BEKK TIL INNSJØ: Ole Andreas Bang peker mot der bekken så vidt var synlig før. Bekken pleide å ligge tre meter nedenfor veien. Nå har bekken og evja blitt til en liten innsjø i skogen. Veien bak Ole Andreas er absolutt ikke kjørbar fordi bekken gravde vekk rundt 4–5 meter av veien der det nå er et stort hull i veibanen, med plass til en personbil. Foto: Bjørn H. Pettersen

FOSSET GJENNOM VEIEN: Dette bildet av samme vei, men tatt fra andre siden, viser hvor stor skade vannet gjorde på veien. Enden av stikkrenna skimtes så vidt midt i bildet, til venstre for veien. Foto: Ole Andreas Bang

Jobbet for å minimere skadene

Lignende hendelser har mange andre skogeiere opplevd i løpet av de siste dagene. Ole Andreas Bang, som også er veiplanlegger med eget gravefirma, har oppdrag med å holde tilsyn med skogsbilveier for flere andre skogeiere.

Bang avbrøt ferien da han hørte meldingen om ekstremværet. Sammen med kompanjongene Even Gåsodden og Ole Vidar Øverland var han ute med gravemaskin flere steder i nesten to døgn, fra mandag kveld til onsdag ettermiddag.

– Vi jobbet med å minimere skadeomfanget, men det var så store mengder med vann som kom ned mange steder at det var umulig å unngå skader helt. Flere av skogsbilveien fikk skader som gjør at de må repareres, men det hadde naturligvis gått mye verre om vi ikke var ute for å holde stikkrenner åpne og lede vannet i retninger der det gjorde minst skade, understreker han.

MYE JOBB: Grus, stein og gjørme fulgte med vannstrømmene, noe som stadig truet med å stenge åpningene på stikkrenner. Foto: Ole Andreas Bang

Hva som dekkes av naturskadeordningen

Dersom uhellet var ute på din eiendom, kan du søke erstatning på Landbruksdirektoratets nettsider. Det er regler for hva som dekkes og hva som ikke dekkes, samt bruksverdi, dokumentasjon, egenandel og beregning av utbetaling. Er skaden større enn 50.000 kroner, må du dessuten innhente anbud fra entreprenør. Les mer om naturskadeordningen her.

Det er viktig å gjøre forebyggende tiltak for å begrense skaden hvis det er mulig, for eksempel å renske stikkrenner. God dokumentasjon – i form av bilder, kartfesting, beskrivelse og eventuelle fakturaer – vil i de fleste tilfeller føre til raskere behandling av saken. Det gjøres oppmerksom om at skogeiere bør dokumentere skader best mulig med bilder før man setter i gang med noen form for arbeid. Søknadsfristen er innen tre måneder etter hendelsen fant sted.

Husk også at vedlikehold og reparasjon av skogsbilvei også kan dekkes av skogfond:

«I tilfeller der veien er skadet av plutselig hendelse som flom eller ras, kan høyere kostnad enn 4 kr/løpemeter dekkes av skogfond uten forhåndsgodkjenning», står det på Landbruksdirektoratets nettsider.

– Bør gjøre noe om samme skade gjentar seg

Dersom skogsbilveien er skadet, og du ønsker å oppgradere veien, kan det være en idé å kontakte Viken Skogs veiplanlegger Anders Storrustemoen.

– Mange skogsbilveier er ikke dimensjonert for å tåle så mye vann som det kom ned nå denne uka. Flere steder etter Hans’ herjinger snakker vi om 50-årsflom. I dagens krav når man bygger ny vei, skal stikkrennene tåle 25–50-årsflom, heter det i veinormalen. Men det er naturligvis bare et fåtall av veiene som er bygget etter dagens standard, sier Storrustemoen.

– Hvis man ser at samme skade eller samme skadested gjentar seg, kan det være et poeng å ruste opp skogsbilveien, legge veien et annet sted eller gjøre andre endringer som gjør at man unngår en sånn gjentakende skade. Det været vi opplevde nå, kommer jo bare hyppigere og hyppigere i årene som kommer, fastslår veiplanleggeren.