Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stora Enso starter forprosjekt for å doble kapasiteten i Karlstad

Stora Enso kunngjør oppstart av et forprosjekt for en mulig investering for økt kapasitet av masse- og kartong ved deres fabrikk ved Skoghalls Bruk i Karlstad. Hvis prosjektet blir realisert innebærer det en investering på mellom 800 og 850 millioner Euro.


Stora Enso er en av verdens største produsenter av kartong og fornybart embalasjemateriell. Forprosjektet som nå starter opp vil vurdere en oppgradering og utvidelse av massekapasiteten fra 370 000 tonn til 780 000 tonn årlig og en potensiell økning i kartongkapasiteten på 120 000 tonn. Hvis prosjektet, med en investering på mellom 800 og 850 millioner Euro blir vedtatt og de får godkjent miljøsøknaden, anslår Stora Enso en  produksjonstart tidligst i Q4/2023. Les hele pressemeldingen fra Stora Enso her.

Produksjonsøkningen med dette prosjektet innebærer et merforbruk av virke med ca. 2 millioner kubikkmeter. Fra før av står Norge for omtrent halvparten av tømmerleveransene til Stora Enso i Karlstad, med Viken Skog som en stor leverandør. Hvor stor netto økning det blir i virkesforbruket i regionen påvirkes også av de allerede annonserte nedstengingene av trykkpapirkapasitet ellers i Skandinavia. 

Gode nyheter for Viken Skog

Salgssjef Heidi Tandberg i Viken Skog sier dette var gode nyheter. - Dette er veldig positivt for Viken Skog og våre skogeiere. Stora Enso er en stabil og viktig samarbeidspartner for oss, spesielt siden de også tar furu. Det blir spennende å se om prosjektet blir realisert og hvilke muligheter det vil gi for oss og våre leverandører av tømmer. En økning i leveransene fra Norge avhenger også av at kapasiteten for transport av tømmer på jernbane øker, sier Tandberg.

Salgssjef Heidi Tandberg

Etterlyser norsk satsing

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge sier dette tydelig viser at det grønne skiftet går raskt og at den trebaserte industrien satser friskt internasjonalt.

– Det er et tankekors at vi samtidig har en nedgang i industriproduksjonen i Norge. Vi har klare klimamål, og da må vi også ha like klare mål for investeringer og utvikling av den trebaserte industrien her i landet. Det igjen krever politisk vilje til å tilby nødvendig langsiktige virkemidler, slik at investeringer både i store, mellomstore og små industribedrifter blir lønnsomme, sier Skorge, og legger til at politikerne også må legge til rette for kompetansebygging og stimulering av markedet for miljø- og klimavennlige produkter.